Sinastri haritası yorumlama: Merkür evlerde

Sevgi anlaşmak değildir diyen Teoman’a kötü bir haberimiz var. Çünkü sevgi tam da anlamaktan, anlaşmaktan geçer. Teoman’ın dediği aşktır. Aşk, anlaşılamayana, bilinmeyene duyulur zaten. Bu nedenle de ulaşana kadar sürer. Ulaştıktan sonra hala kalmaya devam ediliyorsa sevgiye dönüşmesinden kaynaklanıyor. Sevgi de tolere etmekten geçiyor. Bunun da anahtar kelimesi anlayıştır. Bu nedenle iki insan arasındaki iletişim fazlasıyla önemlidir. İki kişi arasındaki iletişimi ve bu iletişimin hangi yönlerden meydana geldiği de sinastri haritalarından okunabilmektedir. Her zaman dediğimiz gibi haritalar bir bütündür. Yalnızca bir konumdan kesin kanıya varmak yanlış olacaktır. Bu uyarıyı da yaptıktan sonra sinastri haritası yorumlama Merkür evlerde konumlarını açıklamaya geçelim:

Merkür partnerin 1. evinde

Merkür kişisi ev sahibiyle açıkça konuşabilir. Fikirlerini merak eder. Öğrenmek ister. İletişim, konuşma bu yönde ilerler. Merkür kişisi bu merak-araştırma- öğrenme girişimleriyle ev sahibi kişisinden etkilenmeye de açıktır. Merkür kişisi ev sahibine soru sordukça kişinin kendi farkındalığını da arttırabilir. Bu nedenle de iletişim açısından beslemeye-beslenmeye açıktırlar.

Merkür partnerin 2. evinde

Bu iki insanın sohbeti yatırım üzerine olabilir. Girişimlerden söz edebilirler. Para kazandıracak her şeyden konuşmaktan keyif alırlar. Birbirlerinin finans konularını, gelir-gider durumlarını konuşmayı hatta bunlar hakkında birbirlerine tavsiyede bulunabilirler.

Merkür partnerin 3. evinde

Aralarında bilgi akışı açısından yoğun bir trafik vardır. Kişiler birbirleriyle sohbet etmekten fazlasıyla keyif alır. Konuşmadan duramazlar. Birbirleriyle her şeyi paylaşmaya açıktırlar. Bu nedenle de birlikte dedikodu yapmaya bayılırlar. Birbirlerine öğretmek için yeni şeyler öğrenmeye açıktırlar. Zihinsel açıdan birbirini besleyen bir ilişkiye işaret edebilir.

Merkür partnerin 4. evinde

Aile hakkında konuşmaktan keyif alırlar. Merkür kişi ev sahibinin üzerine titreyebilir, fazlasıyla derin düşünüp ayrıntılarıyla merak edebilir. Eve dair şeyler hakkında konuşabilirler. Aralarındaki iletişim yuva temalı konularla bağıntılı olmaya açıktır. Bu konuları konuşmaktan hoşlanırlar.

Merkür partnerin 5. evinde

Merkür kişisi ilişkideki yaratıcılığı ortaya çıkarmaya eğilimlidir. Beraber vakit geçirmekten keyif alırlar. Merkür kişisi daha açık bir şekilde aldığı keyfi dile getirir. İletişimde şakalara, ironilere, sanata fazlasıyla yer verirler. İlişki açısından güzel vakit geçirmek, sohbet etmek açısından güzel bir konumdur. Ev sahibi, Merkür kişisinin fikirlerinden sanat yönünde etkilenmeye açıktır. Fikirlerine önem verir.

Merkür partnerin 6. evinde

Merkür kişisi ev sahibinin rutin işlerini takip etmektedir. Adeta menajer, sekreter konumu gibidir. Merkür kişisi ev sahibinin beslenmesine, işlerine, sağlığına dair tüm günlük konularla ilgili düşüncelere sahiptir ve bunlar hakkında kendi görüşlerini belirtir.

Merkür partnerin 7. evinde

Empati açısından gelişmiş bir iletişime sahip ilişkiliye işaret eder. Birbirleri ile ilişkileri hakkında konuşmaktan keyif alırlar. “Biz” ile başlayan cümleleri kullanmaya fazlasıyla açıktırlar. İletişimde odak noktaları birbirleri olabilirler. Sanat, güzellik, estetik barındıran konular hakkında da konuşmaktan hoşlanırlar. Kişiler birbirlerini daha derin ve etraflıca düşünmeye sevk edebilirler.

Merkür partnerin 8. evinde

İletişim dışarıdan gizli lakin içeriden hem apaçık hem de derindir. Kişiler kendileri arasında şiddetli, cinsel konuları konuşmaktan çekinmez aksine keyif alırlar. Birbirleri hakkındaki bilgileri rahatça paylaşabilirler. Karanlığın arkasında sıcaklık vardır. Sırlar iletişimde önemli yer tutabilir. Merkür kişisi ev sahibine mali konularda yardım edebilir, para ile ilgili meselelerde yol gösterici olabilir, fikir verebilir. Ev sahibi de Merkür kişisinin fikirlerine ve zekasına karşı bir hayranlık oluşabilir.

Merkür partnerin 9. evinde

Merkür kişisi ev sahibinin felsefi görüşünü, dini yaklaşımlarını, derin konuları etkileme konusunda etkin rol oynayabilir. Ev kişisinin derinlik kazanmasını sağlayabilir. Bu nedenle Merkür kişisi ev sahibinin hayatında rehber özelliği taşımaya müsaittir.

Merkür partnerin 10. evinde

Merkür kişisi ev sahibinin meslek hayatında fikirsel olarak etkileyebilir, yönlendirebilir. Gelişimine katkı sağlayabilir. Merkür kişisi ev sahibini cesaretlendirerek girişim yapmasını sağlayabilir. Hatta beraber iş yapma konusunda da büyüme odaklı bir yapı oluşturabilirler.

Merkür partnerinin 11. evinde

Arkadaşlık açısından harika bir konuma işaret eder. Kişiler birbirleriyle keyifli sohbet eder. Ortak amaçlara sahip olmaları muhtemeldir. Merkür kişisi ev sahibinin vizyonunu, evrene bakış açısını etkileyebilir. Küresel anlamda bilgi açısından birbirlerini besleyebilirler.

Merkür partnerin 12. evinde

Kişiler arasında psikolojik destek amaçlı konuşmalara yer verilebilir. Konuşarak şifalandırma, şifalanma gibi durumlar görülebilir. Sırlar, gizli konuşmalar, bilinçaltı konuları üzerine iletişim kurulabilir. Merkür kişisi ev sahibini konuşmadan da anlayabilir. Ruhsal anlamda birbirlerini besleyebilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.