Sinastri haritası yorumlama: Güneş açıları

İki kişinin haritalarını üst üste koyarak birbirlerini nasıl, hangi konularda etkilediklerini gördüğümüz haritalara sinastri haritası denir. Aşktan işe, işten cinselliğe hayatın her alanında iki kişi hangi noktaları ile birbirlerinin hayatlarına dokunuyor görülmektedir. Bu haritalarda da özellikle kişisel gezegen ve yıldızlar yol göstericidir. Güneş, tüm haritalarda önemli bir konuma sahiptir. Yaptığı açılar da keza büyük önem arz eder. Hangi evlere düştüğü -ki sayfamızda bu konu ayrı ayrı mevcut bakabilirsiniz.- hangi gezegenle ne açı yaptığı mühimdir. Bu yüzden de bu konuyu masaya yatırdık ve benliğimizin ışığı Güneş‘in yaptığı açılarla başlama kararı aldık. Unutmadan harita bir bütündür, tek bir açıya dayanıp kesin kanıya varılmaz, hatırlatmamızı da yapalım. Ve geçelim içeriğimize:

Güneş-Güneş açıları

Kavuşum: Bu kavuşumun elementi önemlidir. Güneşler hangi burçta kavuşuyor? Eğer ateş burçlarından Koç, Aslan ve Yay’dan biri ise ego savaşına girmeleri muhtemeldir. Fakat yine de onlar da bu durumun olumlu getirilerinden olan anlama, anlaşma, hayat enerjisini bulma, tanıdık gelme durumunu yaşarlar. Benzer kişiliklere sahip oldukları için aralarında empati yeteneği de güçlüdür.

Altmışlık: Olumlu açılardan biri olan altmışlıkta iki Güneş’in bu açıya sahip olması, kişiler arasında uyum olduğunu gösterir. Kişilerin hedeflerinin benzer olduğunu, anlaşma konusunda rahatlık olduğunu gösterir. Kişiler kişilik konusunda ahenkli olmaya açıktır.

Kare (90): Kişilerin Güneş burçları, birbirleri ile kare açı yapıyorsa bu elementlerinin uyumsuz olduğunu belirtir. Fakat bu kişileri geliştiren de bir açıdır. Zorlukları belirtir. Birbirlerini anlayamama, aynı konuda farklı bakma gibi anlaşma konusunda güçlük çıkartır. Ancak kişiler karşılarına çıkan veya birbirleri arasında oluşan engelleri, sıkıntıları fark ederse bunun üzerine de iyileştirmek için harekete geçerlerse hem kendileri hem de birbirleri için geliştirici bir açıdır. Çünkü eğer anlayamadığına kulak asıp anlamak için uğraşır ve emek verirse empati yeteneğinin güçlenmesine katkı sağlar. Böylece hayata ve olaylara karşı daha anlayışlı olmaya başlar. Bu nedenle zor ama çalışarak çok büyük şeyler kazandıracak bir açıdır.

Üçgen (120): Kolay anlaşma, şans, ortak zevkler, yakınlık verir. Kişilerin Güneşleri üçgen açı yapıyorsa beraber vakit geçirmekten keyif alırlar. Arkadaşlık için de çok iyi bir konumdur. Ortak alanı paylaşmaktan zevk alırlar. Zorluksuz bir ilişkiye işaret edebilir.

Karşıt (180): Ne seninle ne sensiz açılarından biridir. Karşıt açılar mıknatıs gibidir. Zıt kutupların birbirini çekmesi gibi iki Güneş karşıt açı yapıyorsa birbirlerine istemsiz olsa da çekilirler. Ortaya atılan bir konuya tam olarak karşıt açıdan bakabilirler. Bu da eğer anlayış gösterirlerse birbirlerini geliştirmeye açık bir konumdur. Ancak zorlayıp diretilir ve ego savaşına girilirse sürekli kavga halinde geçebilir. Kişilerin bireysel olarak kendilerini yetiştirmelerine göre ilişkideki durumu yorumlanmaya daha müsaittir.

Güneş-Ay açıları

Kavuşum: Ruh ve benliğin buluşması gibidir. Birbirlerini maddi ve manevi olarak bu yeryüzünde tamamlamaya gelmiş gibilerdir. Birbirlerine karşı yoğun bir aşk, tutku duyabilirler. Ancak bu konum tehlikelidir de. Çünkü ruh kişisi olan Ay sahibi görünüşte boyun eğen, dert çeken taraf gibi gözükse de asıl tükenen ve sömürülen taraf Güneş kişisidir. Eğer haritanın geri kalanı olumsuz açılarla doluysa bu durumun yaşanması ve birbirlerinden bir türlü kopamaması da tarafları çok fazla yorar. Bu nedenle özellikle bu açıda haritanın tamamı çok önemlidir.

Altmışlık: Duygusal sorunlar ortaya çıksa da kolayca çözülebileceğini, tatlıya bağlanacağını göstermektedir. Eril figür/enerji daha baskın görülebilir. Ayrıca partnerler birbirlerinin duygularına ve fikirlerine değer verir.

Kare (90): Birbirlerinin kişilik ve ruh konusunda değiştirmeye çalışabilirler. Bunun sebebi de birbirlerini anlamamalarından kaynaklanır. Bu anlaşamamazlık da başta kişileri birbirine çeker. Fakat harita bütüne bakıldığında uyumsuz ise kişiler birbirini çok fazla yormaya müsaittir.

Üçgen (120): Kişiler arasında sadakat vurgusu vardır. Kişiler birbirlerini her alanda desteklemeye açıktır. Ancak bu da bir tarafın kendini beğenmişlik yapmasına da yol açabilir. Ancak kişiler bu durumu çözmeye de istekli olacaktır. Ne sorun olursa olsun kolay bir şekilde anlaşmaya varılacağına işaret eder. Hatta ekstrem olumsuz açı almıyorsa harita ilişkinin uzun soluklu ve belki de ömürlük olabileceğine işaret eder.

Karşıt (180): Ruh ve benliğin birbirini anlaması güçtür. İstekler açısından kişiler farklılık gösterebilir. İlişkide taraflar çabaladıklarını iddia ederler ve bu açıdan sürekli tartışırlar. Partnerler ellerinden geleni yaptıklarını söyler ve suçlamaları kabul etmezler. Ancak aralarında çok güçlü bir çekim vardır. Ve eğer haritanın geri kalanı uyumluysa ilişki uzun soluklu olabilir.

Güneş-Merkür açıları

Kavuşum: Kişiler birbirlerini çok iyi anlar ve her şeyi açıkça konuşabilirler. Romantizmden ziyade zihinsel uyuma işaret eder. Ortak ilgi alanları vardır ve bunları beraber yapmaktan hoşlanabilirler. Zihinsel olarak birbirlerini aydınlatabilirler.

Altmışlık: Durmadan iletişim halinde kalmak isteyebilirler. Birbirlerini konuşarak destekleyebilirler. Sohbet etmekten çok keyif alırlar. İlişki ve özellikle arkadaş ilişkileri için güzel bir konumdur.

Kare (90): Partnerler hayata aynı pencereden bakmıyor olabilir. Bu nedenle anlaşmak da güç olabilir. Ancak birbirlerine saygı duymayı ihmal etmezler. Fakat yine de Güneş sahibi Merkür kişisine karşı konuşurken kelimelerini daha dikkatli seçmeye özen göstermelidir.

Üçgen (120): İyi ve kolayca anlaşabilme potansiyelleri çok yüksektir. Bunun yanında Merkür sahibi Güneş kişisi sözünü bitirmeden ne anlatmak istediğini anlar. Bu durum da Güneş kişisini Merkür sahibine zeka anlamında hayran bırakabilir. Böylece ilişki iletişim açısından uzun soluklu olmaya müsaittir.

Karşıt(180): Aynı konuda farklı fikirler belirtme potansiyeli yüksektir. Bunun yanında bu durum kişilerin arasında tartışma yaratmaktan ziyade empati geliştirmeye itebilir. Birbirlerine dünyanın başka açılarını gösterebilirler. Olumlu kullanılırsa ilişkiyi yorsa da besleyebilir.

Güneş-Venüs açıları

Kavuşum: Kişiler, beraber ne yaparsa yapsın keyif alarak yapar. Ayrıca bu yapılan işlerde uyum göze çarpan unsurlardan biridir. Kişiler birbirlerini çok çekici bulurlar. Arkadaş, eş, sevgili fark etmeksizin birbirlerine çekilmeye açıklardır. Birbirlerine karşı çok kibardırlar. Aynı zamanda bu ilişkinin beğenileni de Venüs kişisidir. Güneş sahibi Venüs sahibini fazlasıyla çekici bulur. Cazibesine kapılır. Venüs kişisi de bunun farkındadır ve hoşuna gider. Ki Venüs kişisi de Güneş kişisini beğenmeye açıktır.

Altmışlık: Güneş kişisi Venüs sahibini çok beğenir. Her açıdan cazibesine kapılmaya açıktır. Aralarında hoşgörüye fazlasıyla rastlanır. Birbirlerine uyum sağlamakta zorluk çekmezler.

Kare (90): İlk bakışta birbirlerinden etkilenmeye çok açıktırlar. Fakat zamanla ortak zevklerin azlığı ve etkilenmenin etkisiyle söylenebilecek yalanların ihtimali vardır. Bu yalanlar yüzünden ve anlaşmazlığın sonucu olarak ilişki uzun soluklu olmayabilir.

Üçgen (120): Kişiler birbirlerine uyum içinde çekilir. Uzun soluklu ilişkinin habercisi açılardan biridir. Kişiler birbirini karşılıklı olarak çekici bulurlar. Anlayış, hoş sohbet, romantizme rastlanır.

Karşıt (180): Farklı zevkleri olabilir. Bu nedenle beraber vakit geçirmek zorlaşabilir. Fakat aralarındaki çekimle birbirleri için tahammül etmeyi ve yeni şeylere başlamayı, şans vermeye başlayabilirler. Zor ama geliştirilmeye açık bir açıdır.

Güneş-Mars açıları

Kavuşum: Güneş kişisi Mars sahibini çok inatçı bulabilir, bununla beraber Mars kişisi de Güneş sahibi sözünü dinlemezse değişime direnen biri olarak görebilir. Aralarında çekim vardır lakin haritanın geri kalanı uyumsuzsa liderlik konusunda sürekli çekişmeye açıktırlar. Bu nedenle uzun soluklu olmayabilir.

Altmışlık: Cinsel çekim güçlüdür. Kişileri bir araya cinsel çekim getirir fakat aynı zamanda diğer konuda da uyumlu olma ihtimalleri yüksektir. Birbirlerini her anlamda harekete geçirebilecek potansiyele sahiptirler.

Kare (90): İlişki sürekli çatışma, tartışma halinde ilerleyebilir. Hatta bunu olumlayan açı yok veya yetersizse ilişki uzun sürmeyebilir. Aralarındaki cinsel çekim bir yere kadar sürecektir. Kişiler birbirlerinin arkasından kötü de konuşabilirler.

Üçgen (120): Kişilerin arasında uyumlu bir cinsel çekim vardır. Birbirlerini arzularken her anlamda harekete geçirmeye açıktırlar. Harekete geçirirken kişisel alanlara saygı duymayı bilirler.

Karşıt (180): Kavga etmeye, birbirini bir türlü anlamamaya sebebiyet verebilir. Bu yüzden huzur ortamı zor sağlanabilir. Eğer haritada bu açıyı törpüleyecek olumlu açılar yoksa getirisi olan cinsel çekim de uzun vadede bir işe yaramayacaktır.

Güneş-Jüpiter açıları

Kavuşum: Kişiler arasında felsefi anlamda bir derinlik oluşabilir. Partnerler birbirleri ahlaklı bulabilir. Benzer ahlak anlayışına ve dini inançlara sahip olma ihtimalleri yüksektir. Birbirlerini bulundukları ev konumuna göre kolayca zenginleştirme ihtimalleri bulunmaktadır. (Sinastri haritası yorumlama ev konumları ile sayfamızdaki yazılarıma bakabilirsiniz.)

Altmışlık: Kişilerin sohbetleri derin olmaya açıktır. Konu sanata, felsefeye gelebilir ve bu iletişimden iki taraf da beslenip keyif alabilir. Aynı zamanda Jüpiter kişisi Güneş kişisi sayesinde kendine güvenini arttırır. Çünkü Güneş kişisi Jüpiter kişisini övmeye hatta bazen gözünde abartmaya fazlasıyla açıktır.

Kare (90): Başlangıçta birbirlerinin dikkatini çekerler. Ancak zamanla birbirlerine sığ gelmeye başlayabilirler. Farklı konularda ilgi yoğunluğu göstermeye açık olduklarından, ilgi alanları uyuşmama potansiyeli gösterdiğinden vakit geçtikçe birbirlerinden uzaklaşmaya başlayabilirler.

Üçgen (120): Güneş kişisi, Jüpiter kişisini adaletli bulabilir. Adalet anlayışından etkilenme potansiyeli taşıyabilir. Tam olarak hem hayat yolunda hem de normal olarak mükemmel yol arkadaşı olma ihtimali yüksektir. Açık ve güvenilir bir iletişim içinde olma potansiyelini gösterir. Ayrıca günün birinde yollar ayrılsa da güzel anma olasılığı çok yüksektir.

Karşıt (180): Öncel bir çekim olur. Birbirlerini anlamak isterler, dikkatlerini çekerler. Fakat vakit geçtikçe birbirlerini iyice anlamamaya iki taraf da kendini haklı olarak savunmaya başlar ve ayrılabilirler.

Güneş-Satürn açıları

Kavuşum: Eğer haritanın geri kalanı da uyumluysa evlilik için güzel bir konumdur. İlişkide taraflar özellikle Satürn kişisi, Güneş kişisinin olgunlaşmasını sağlar. Kişiler birbirlerinin kötü, zor zamanlarında yanlarında olurlar. Zorlukları beraber aşarlar. Böylece birbirlerine karşı güvenle bağlanmaya da açıktırlar.

Altmışlık: Taraflar birbirlerine fazlasıyla sadık olma potansiyeline sahiptir. Birbirlerine olgunluk katarlar. İşlerinde yardımcı olurlar.

Kare (90): Birbirlerini anlamakta güçlük çekerler. Satürn kişisi, Güneş kişisini kendisi gibi yapmaya çalışır. Kendi olgunluk anlayışına göre şekillendirmeye çalışabilir bu nedenle de fazlasıyla sert ve kırıcı olmaya açıktır. Güneş kişisi zarar görmemek için bu kişiden uzak durmalıdır.

Üçgen (120): Evlilik için güzel bir konumdur. İlişkiyi ciddi boyutlara taşıma ihtimali yüksektir. Kişiler birbirlerinin varlığıyla sorumluluk almaya itilirler. Böylece aile kurma için de güzel potansiyele sahiptir. Tabii haritanın bütünü önemlidir. Ancak ilişkinin resmileşmesi açısından olumlu bir geleceğe işaret etmeye de açıktır.

Karşıt (180): Satürn kişisi Güneş kişisini çocuksu olarak algılamaya açıktır. Bu yüzden Güneş kişisinin üstünde hakimiyet kurmaya ebeveynlik yapmaya soyunmaya kalkışabilir. Bu da Güneş kişisinin sınırlanmasına mahal verip kendi gibi davranamamasına neden olabilir. Olumlu açılar yetersizse ayrılığa yakındır.

Güneş-Uranüs açıları

Kavuşum: Kişiler yıldırım aşkına düşebilirler. Ancak bu konum eğer gelecek vadeden açılarla bezenmemişse hızlı başladığı gibi hızlıca bitmeye açıktır.

Altmışlık: Kişiler birbirlerinin radarına kolayca girebilir. Birbirlerini farklı ve çekici bulurlar. Bu nedenle de güzel vakit geçirirler. Birbirlerinden öğrenecek şeyleri vardır.

Kare (90): Kişiler birbirlerini başta ilgi çekici bulurken zamanla itici bulabilirler. Bu yüzden zamanla soğumaya başlamaya açık konumdur.

Üçgen (120): Eğer haritanın kalanında sağlamlığa ve uzun vadeli ilişkiye dair işaretler varsa partnerler birbirlerinden ilişki boyunca sıkılmazlar. Sürekli farklılık ve yenilik içinde yaşarlar. Ancak destekleyen açılar yoksa zamanla ayrılmalar, kopmalara açıktır.

Karşıt (180): İlişki için pek müsait bir konum değildir. Derinlikten ziyade yüzeysellikle karşı karşıya kalınabilir. Bu da kişileri zamanla birbirlerinden uzaklaştırmaya açıktır.

Güneş-Neptün açıları

Kavuşum: Başlangıçta çok romantik bir ilişki imajı verebilir. Fakat sonraları Neptün kişisi Güneş kişisini aldatmaya, manipüle etmeye açıktır. Aynı zamanda vakit geçtikçe sürekli problemler, anlaşmazlıklar çıkmaya açık durumdadır.

Altmışlık: Cinsel açıdan beraber olurken bu dünyada değilmiş gibi hissettirmeye açık bir açıdır. Romantizm anlayışlarında benzerlik kaydedilebilir. Anlayışlı bir şekilde ilişkiye devam etme potansiyeli yüksektir.

Kare (90): İlişki aldatma ve aldatılmalara açık bir yapıya sahip olabilir. Güneş kişisi aldatılmaya daha açıktır. Neptün kişisi ilişkiyi ve karşısındaki kişiyi manipüle edebilir. Güneş sahibi için kandırılma potansiyeli yüksek bir ilişki denebilir.

Üçgen (120): Romantizm açısından kişiler birbirlerini tatmin edebilirler. Ayrıca cinsellik kişiler arasında önemli bir yer tutar. Cinsel anlamda birbirlerini mutlu edebilirler.

Karşıt (180): Neptün kişisi Güneş sahibine sürekli yalan söylemeye açıktır. Aldatabilir ve aynı zamanda Güneş kişisi bunu fark etmeyebilir. Neptün kişisi Güneş kişisinin akıl sağlığı için tehlike arz edebilir.

Güneş-Plüton açıları

Kavuşum: İlk bakışta aşk, etkilenme ve arzulamaya işaret edebilir. Kişiler birbirinden uzak durmakta zorlanırlar. Sürekli birbirlerine çekilirler. Cinsellik anlamında tutkulu bir ilişkiyi gösterir. Plüton kişisi Güneş kişisini fazlasıyla etkisi altına alabilir. İpler, Plüton kişisinin elinde olabilir. Birbirlerinin hayatlarında büyük değişiklikler yapabilirler. Bu değişikliğin alanı için de bulundukları evlere bakılabilir. Ayrılmak bu kişiler için oldukça güçtür.

Altmışlık: Cinsel deneyim olarak hayatlarının en güzel deneyimlerini yaşamaya açıktırlar. Birbirlerini tatmin etme açısından uyumludurlar. Plüton kişisi, Güneş kişisinin yıkım anlarında yanında olmaya açıktır.

Kare (90): Başlangıçta çekim hissedilir, zamanla Plüton kişisi Güneş kişisinin hayatında değişmesi gereken şeyi değiştirir ve görevi tamamlanınca çıkma potansiyeli açıktır. Plüton’un bağlantıları genelde karmiktir.

Üçgen (120): Karşı konulamaz bir çekimle birbirlerini çekerler. Sürekli birbirlerine temas etmek isterler. Orada olduklarından emin olmak için bunu yapma ihtimalleri yüksektir. Birbirlerinin yıkım anlarında fazlasıyla yardımcı olurlar. Ayrıca öğrenmeleri gereken konuları da birbirlerini öğretmekle yükümlü olabilirler.

Karşıt (180): Plüton kişisi Güneş kişisinin hayatında büyük bir yıkım yaratarak girip çıkabilir. Plüton kişisi, Güneş kişisinin evren tarafından alması gereken dersi vermekle görevli olabilir. Güneş kişisi, fazlasıyla yıkılmaya açık bir pozisyondadır. Bu nedenle ayrılık konusunda kendisini bunun bir ders niteliğinde hayat tarafından gönderilip görevi bitince çıktığı düşüncesi kabul edilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.