Sinastri Haritası Yorumlama Ay Açıları

Ay, doğum haritasında kişinin ruhunu, ihtiyaçlarını göstermektedir. Kişinin nerede huzur bulacağını, nereye ait olduğunu, ne yapmaktan istemsizce keyif aldığını gösterir. Aynı zamanda anne-çocuk arasındaki ilişkiye de değinir. Sinastri haritası yorumlamada da Ay, kişilerin ruhlarına nasıl dokunacağı, hangi alanlarda etki edeceğini gösterir. Bunun yanında düştükleri ev kadar diğer gezegenlerle de yaptığı açılar önemlidir. Her haritanın bir bütün olduğunu söyleyerek ve Güneş-Ay açıları bloğumuzda olduğu için Ay-Ay açılarından başlayarak Ay’ın sinastri haritasında gezegenlerle yaptığı açılara bakalım:

Ay-Ay açıları

Kavuşum: Ruhların buluşması gibidir. Kişiler birbirinin hislerini konuşmadan anlar. Sezgileri kuvvetli bir ilişki olur. Birbirlerinin istek-ihtiyaçlarını anlama konusunda başarılıdırlar. Benzer ruha sahip oldukları için birbirlerini çekerler. Birbirlerinin yanlarında huzur bulurlar. Ruhlarını, dolayısıyla sanatsal yetenekleri varsa onları ortaya çıkarırlar.

Altmışlık: Birbirlerinin duygularına rahatça empati duyabilirler. Duygusal anlamda anlayışlı bir ilişki olabilme potansiyeline sahiptir. Birbirlerine güven duyma ihtiyaçları hissedebilirler. Duygularında derinleşerek bunları sanata dönüştürmeye teşvik edebilirler.

Kare (90): Birbirlerinin duygularını hissetmekte ve hatta anlamakta zorluk, güçlük çekebilirler. Duygusal anlamda zorlu fakat bu zorlukları iyileştirmekle güçlü bir ilişkiye işaret edebilir. Bu arada kişilerin anneleri olan bağları, aile yapıları da farklılık gösterebilir.

Üçgen (120): Duygusal ve sezgisel anlamda genişlemeye açık bir ilişkidir. Birbirlerini anlarlar, severler, hissederler. Benzer aile yapılarına sahip olabilirler. Kişiler birbirlerinin ruhlarına tanıdık gelirler.

Karşıt (180): Zorlu bir ilişkidir. Birinin ruhu ak derken diğerininki kara diyebilir. Eğer kişiler inat etmez veya karşısındakinin duygularını anlamaya çalışırsa ruhları da boyut atlayabilir. Ne kadar ters açı yapsalar da kare açı kadar kötü değildir. Çünkü en azından birbirlerini tersten de olsa duygusal anlamda görüyorlardır.

Ay-Merkür açıları

Kavuşum: Duygu-düşünce anlamında rahatça uyum yakalayabilirler. Kişiler birbirlerine duygularını, hissettiklerini açık açık anlatabilir. İletişimleri kuvvetlidir. Ancak bu iletişimde en azından bu konum için duygusallık, romantiklik, cinsellik barındırmadığını söyleyebiliriz. Kişilerin arasındaki iletişim ve anlaşmanın güçlü olduğunu göstermektedir.

Altmışlık: Kişiler, duygularını ve düşüncülerini rahatlıkla anlayabilir, konuşabilir. Aralarındaki ilişki başlangıçta arkadaşlık olabilir. Ayrıca kişiler birbirlerinin fikirlerine, önerilerine her zaman fazlaca önem verir.

Kare (90): Kişilerin arasında iletişimde sıkıntılar olabilir. Birbirlerini duygusal ve mantıksal anlamda anlamayabilirler. İletişimleri kavgalı olabilir. Ay kişisi Merkür’ü duygusal anlamda manipüle etmeye çalışabilir.

Üçgen (120): Kişiler birbirlerini duygusal ve düşünsel anlamda fazlasıyla beslemeye açıktırlar. Bunun yanında kişiler birbirlerinin duygularını ve düşüncelerini fazlasıyla ciddiye alır ve birbirlerinden etkilenebilirler. Benzer duygu ve düşüncelere sahiptirler. Bu nedenle de rahatlıkla anlaşabilirler.

Karşıt (180): Duygu ve bunları aktarmada sıkıntılar, gerilimler, zıtlıklar gerçekleşebilir. Kişiler birbirlerini anlamakta ve kendilerini anlatmakta güçlük çekebilir. Duygularını anlamama konusu hayatlarının her alanına sıçrayabilir. Herhangi günlük hayata dair bir problem bile tartışma sonunda duygusal anlaşmazlığa dönüşebilir.

Ay-Venüs açıları

Kavuşum: Kişiler birbirlerine karşı anlayışlı ve kibar bir tutum sergilerler. Anlaşmak ve uyum sağlamak kolaydır. Aralarında romantizm ve cinsel uyum fazlasıyla mevcuttur. Kişiler duygusal bir cinsel hayata sahip olabilirler. Birbirlerinin zevklerine karşı anlayışlı ve uyumlu davrandıkları gözlemlenir.

Altmışlık: Kişilerin ruh halleri, ihtiyaçları diğerinin zevk, keyif aldığı konularla benzerlik gösterebilir. Bunun için de anlaşmaları ve uyum sağlamaları kolaydır. Bununla beraber ev hayatlarını da özellikle zevklerine uygun düzenleyebilirler. Romantik bir ilişki göstergelerinden biridir.

Kare (90): Birbirlerinin zevklerini ve duygularını anlamakta güçlük çekebilirler. Duygusal anlamda birbirlerini anlamak zor olabilir. Bunun için de romantizm anlayışları farklılık gösterebileceğinden dolayı aralarında istedikleri gibi romantizm yaşayamayabilirler.

Üçgen (120): Kişiler birbirlerinin flört etme anlayışını beğenebilir. Bu konuda benzer bir tavır sergileyebilirler. Bu yüzden de birbirlerini kolayca anlayabilir. İletişimleri ve uyumları güzeldir. Ayrıca birbirlerinin zevk alanlarını, rahatlama hobilerini genişletebilirler.

Karşıt (180): Partnerlerin flört anlayışı farklı olabilir. Bunun için de güçlük çekebilirler. Romantizm anlayışları farklı olduğu için aynı anda romantik anlar yaşamakta zorlanabilirler. Ancak kişiler inat ve tembellik etmeyip birbirlerini anlamaya çalışırlarsa birbirlerine romantik ve duygusal anlamda da uyum sağlayabilirler. Bunun yanında bu konum kişiler arasında cinsel çekimin kuvvetli olduğunu göstermektedir.

Ay-Mars açıları

Kavuşum: Mars kişisi Ay kişisini duygusal anlamda cesaretlendirebilir. Bunun yanında ona önder olma tavrına da bürünebilir. Ayrıca bunları yaparken biraz agresif bir tutum sergileyebilir. Ay kişisi ise duygusal, hassas ve alıngan bir tavır tutunabilir. Aralarında fazlasıyla cinsel çekim gözlemlenebilir.

Altmışlık: Adrenalin duygusunun yoğun hissedildiği bir ilişki olabilir. Bunun yanında kişiler birbirlerinin ruhlarını, duygularını, sezilerini harekete geçirebilir. Cinsel çekim açısından güçlü bir bağ olduğu gözlemlenebilir. Mars kişisi ilişkiyi yönetmek isteyebilir.

Kare (90): Kişilerin arasındaki iletişim genellikle kavgalı ve kalp kırıcı biçimde gerçekleşebilir. Mars kişisi, Ay kişisi ile beraberken daha agresif tavırlar göstermeye yatkındır. Ay kişisi ise bu nedenle daha kırılgan bir yapıya sahip olabilir. Bu nedenle kişiler birbirlerini agresif-pasif olarak görebilir.

Üçgen (120): Partnerler, birbirlerini motive etme konusunda iyidirler. Birbirlerini harekete geçirebilirler. Beraber girişimler yapabilirler. Bunun yanında aralarında yoğun duygusal-cinsel çekim bulunmaktadır. Temas etmek bile birbirleri üzerinde büyük etkiler yaratabilir.

Karşıt (180): Kişiler birbirlerine karşı acımasız yaklaşabilir. İlişkide yöneten olmak için hırs yapabilirler. Sürekli bir kavga hali olabilir. Birbirlerinin duygularını anlamakta güçlük çekebilirler. Cinsel çekim vardır ancak anlaşmazlıklar da bir o kadar çoktur. Kişilerin birbirleriyle yarışmaması gerekmektedir.

Ay-Jüpiter açıları

Kavuşum: Ruhsal açıdan birbirlerine rehberlik edebilirler. Beraber ruhlarını beslemeye, genişletmeye açıktırlar. Benzer görüşlere sahip olabilirler. Bu nedenle de birbirleriyle anlaşmak beraber olmak kolaydır. Kişileri güvende ve rahat hissettirir. Duygusal açıdan derinliğe sahip bir ilişki olma potansiyeli mevcuttur.

Altmışlık: Partnerler ruhlarını rahatlatan görüşlerini birbirleriyle paylaşmaya açıktır. Duygusal paylaşımın derinleştiği, empatinin rahatlıkla yer aldığı bir ilişkiye işaret etmektedir. Kişiler beraberken kendilerini daha gelişmiş, güvende hissedebilirler.

Kare (90): Kişilerin inançları farklılık gösterebilir. Bu nedenle de anlaşamamazlık yaşanabilir. Ruhani olarak birbirlerini beslemekte, anlaşmakta güçlük çekebilirler.

Üçgen (120): Kişiler birbirlerinin ruhsal rehberleri olma özelliği gösterebilirler. Manevi olarak birbirlerini fazlasıyla tatmin edebilmeye açıktırlar. Birbirlerine hayranlık duyabilirler. Bunun yanında beraberken kendilerini daha rahat, neşeli, güvenli ve huzurlu hissedebilirler.

Karşıt (180): İlişkide kişiler abartılı tepkiler göstermeye meyillidir. Her duyguyu haddinden fazla büyütebilirler. Bu da bazen yalana kadar evrilebilir. Ay kişisinin duygusal istekleri Jüpiter kişisini yorabilir. Güven ve harcamalar konusunda ilişki sallantıda olabilir.

Ay-Satürn açıları

Kavuşum: Satürn kişisi duygusal sorumlulukları almaya ve bu yüzden de yönetmeye çalışabilir. Ay kişisi bu esnada huzurlu hissetmeyebilir. Ay kişisi ilişki süresince ruhsal ve duygusal anlamda olgunlaşabilir. Romantizm pek gözükmeyebilir.

Altmışlık: Bu ilişkide kişiler birbirlerini olgunlaştırır ve birbirlerine güvenirler. Partnerler karşısındaki kişiye sadıktır. Birbirlerinin her derdine koşarlar ve saygı duymayı eksik etmezler. Böylece uzun ilişki işaretlerinden biridir.

Kare (90): Satürn kişisi Ay kişisini fazla duygusal bulabilir. Bu nedenle onu eğitmek gibi bir misyon edinebilir. Bu olgunlaştırma girişiminde de Ay kişisine karşı mesafeli ve soğuk davranmaya eğilimli olabilir. İlişkide anlaşmazlık ve gerginlik hakim olabilir.

Üçgen (120): Kişiler birbirlerine her anlamda destek olmayı seve seve isteyecek ve yapacaktır. Partnerler birbirlerine karşılıklı biçimde sadakat gösterirler. Romantiklik pek görünmese de birbirlerine duydukları güven ve sorumluluk duyguları ilişkilerini uzun ömürlü yapabilir.

Karşıt (180): Kişiler birbirlerinin duygularını ve sorumluluk hislerini anlamayabilir. Bu nedenle de sürekli tartışma ortamı olabilir. Satürn kişisi Ay kişisinin kalbini kırmaya açıktır. Birbirlerine güvenmeyebilirler. Sadakat anlamında sıkıntılar yaşanabilir.

Ay-Uranüs açıları

Kavuşum: Kişiler birbirleriyle en uç duygularını, toplum tarafından kabul edilmeyecek düşünce, isteklerini rahatlıkla paylaşabilir. Birbirlerinin hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını olumlu anlamda geliştirmeye ve açığa çıkarmaya potansiyeli olan ilişkiye işaret etmektedir.

Altmışlık: Kişilerin arasındaki duygusal ilişki beklenenden daha farklı biçimde gerçekleşebilir. Ay kişisi romantikken Uranüs kişisinin ihtiyaçları, talepleri romantizme göre biraz daha değişik olabilir.

Kare (90): Kişiler duygusal anlamdaki ilişkilerinde ani olaylara ve tepkilere açık olabilirler. Bununla beraber iki taraf da kendi bildiğinin doğru olduğunu iddia edip geri adım atmayabilir. Bu ilişki aniden başlama özelliği taşıdığı gibi aniden bitme özelliği de gösterebilir.

Üçgen (120): Kişiler birbirlerinin özgürlüklerine daima saygı duyma potansiyeline sahip bir ilişkinin içinde olduğunu hissedebilir. Bu özgürlük sayesinde kendileri gibi davranabilirler ve bu da ilişkinin uzun soluklu olabileceğine değinen açılardan biri olma özelliğini taşımaktadır.

Karşıt (180): İlişkide aniden başlamış olabilir. Kişilerin arasında farklı bir çekim olabilir. Ancak bu konum kaynaklı çekimin uzun soluklu olması beklenemez. Çünkü buradaki etkileşim kişilerin birbirlerini anlamamasını da işaret etmektedir. Ay kişisinin romantikliği Uranüs kişisi tarafından anlanamaz.

Ay-Neptün açıları

Kavuşum: Masalsı bir aşk hissetme durumu söz konusu olabilir. Fakat bu Ay kişisi için geçerli olabilir. İki tarafın da böyle hissetmesi için karşı tarafın da Ay’ının Neptün’ü ile kavuşum halinde olması gerekmektedir. Ayrıca ilişkide kişiler birbirlerini kusurları ile kabul etme özelliği de gösterebilirler.

Altmışlık: Bu ilişkide kişiler birbirlerine karşı fazlasıyla empatik olabilir. Böylece de birbirlerini rahatça duygusal anlamda anlayabilirler. Kişiler birbirlerinin hayal gücünü harekete geçirebilir.

Kare (90): Kişiler birbirleriyle bir türlü anlaşamayabilir. Aralarındaki ilişki taraflara net gelmeyebilir. Bu nedenle güvensizlik, aldatma ve aldatılma gibi olaylara mahal verebilecek bir konum olarak görülebilir.

Üçgen (120): Romantizm konusunda ortak bir anlayışa sahip olabilir ve bu konuda rahatça derinleşebilirler. Birbirlerini yaratıcılık konusunda fazlasıyla etkileyebilirler. İlişki kör kütük aşık olma noktasına da gelebilir.

Karşıt (180): Birbirlerine karşı bağımlılık göstermeye meyilli olabilirler. Bunun yanında birbirlerini bağımlı olmaya da itebilirler. Kişiler birbirleriyle zor anlaşsa da birbirlerinden kopamama gibi bir durumla karşı karşıya kalabilir.

Ay-Plüton açıları

Kavuşum: Bu ilişkide tutku ve cazibe konularına büyük bir vurgu yapılmaktadır. Bununla beraber kişiler sır paylaşarak ilişkilerini başka bir boyuta taşımaya elverişlidir. Taraflar birbirlerini fazlasıyla sahiplenmeye de açıktır. Bu yüzden kıskançlık krizleri de yaşanabilir.

Altmışlık: Kişiler geçmiş ilişkilerinden problemler getirebilirler. Bu nedenle de ilişkiyi birbirlerine zehir edebilme potansiyeline sahiptirler. Bu konuda çözüme odaklanmaları aralarındaki derin bağı kuvvetlendirecektir.

Kare (90): Kaybetme korkusunun yoğun yaşandığı bir ilişkiye işaret edebilir. Bu yüzden de sürekli kıskançlık krizi yaratabilirler. İlişkide kavga ve tartışmaya fazlasıyla rastlanabilir.

Üçgen (120): Birbirlerine derin bir bağla bağlanabilirler. Aynı zamanda birbirlerinin hayatında duygusal anlamda olumlu anlamda boyut atlatabilirler. Taraflardan biri diğerine karşı daha kıskanç olma eğilimi gösterebilir.

Karşıt (180): Birbirlerinin hayatlarına duygusal ve ruhsal anlamda ders vermek için girmiş olabilirler. Zorlu konumlardan bir tanesidir. Birbirlerine fazlasıyla bağımlılık gösterebilirler. Yoğun hislerle birbirlerine bağlanabilirler. Aralarında benim dediğim olacak savaşlarına girebilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.