Ruhun Arzuları Ay Burcunun özellikleri

Astrolojide Ay burcu kişinin ruhunu, ihtiyaçlarını, güvenli alanlarını, ebeveynleriyle ilişkisini, nasıl ebeveyn olacağını, insanlara duygusal anlamda nasıl yaklaşacağı vb. konuları temsil etmekte ve bunlar hakkında bilgiler vermektedir. Bu nedenle bir kişinin Ay burcu, Güneş burcu kadar önem arz etmektedir. Kişinin duygusal ihtiyaçlarını anlamak için Ay burcu göz önünde bulundurulmalıdır. Hatta Ay burcundan nasıl bir çocukluk geçirdiği de anlaşılmaktadır. Özellikle Ay burcunun diğer konumlarla yaptığı açılar, kişinin çocukluğunda ebeveyn ve diğer kişilerden nasıl bir yaklaşım gördüğü, böylece de kendini dünyaya karşı nasıl koruduğunu göstermektedir.

Ay burcu kişinin ebeveyn olduğundaki tutumunu da göstermektedir. Ay, besleme ve güven de tutmak ile ilgilidir. Bu da direkt olarak kadın-erkek ayrımı yapmadan ebeveyn sorumluluklarıdır. Ancak Ay, dişil bir enerjiye sahip olduğu için ve bu nedenle de anne ile ilişkilendirilmeye yatkın olduğu için genelde “Anne” figürünü temsil etmektedir. Böylece çocuğun anne ile ilişkisi de ortaya çıkmaktadır. Buna göre genel anlamda Ay burcu su elementi olan kişiler ebeveynlerinden daha çok ilgi görürken -Akrep hariç-, hava grupları -Terazi hariç- duygusal anlamda yetersiz ilgi görmektedir. Bu nedenle Ay burcu Balık yahut Yengeç olan kişiler daha bağımlı ilişkiler kurmaya yatkınken; Ay burcu hava olan kişiler duygusal ilişki kurmaktan kaçmaktadır. Kaçmaktan da ziyade duygusal bağın nasıl kurulacağını bilmedikleri için bunu yapmayı bilememektedirler. Diğer insanların birbirine duygusal olarak bağlanmasını, bağ kurabilmesini anlamayabilmektedirler. Çünkü Ay burcu hava olan kişilerin çocukluklarında duygusal ihtiyaçlarına duygusal değil mantıken yaklaşılmıştır. Bu da onların duygu yönünün beslenememesine bu nedenle de eksik kaldıkları şeyleri gösterememelerine neden olmaktadır.

Ay burcu Hava grubu

Ay burcu hava grubundan olan kişiler ebeveynlerinden daha mantıksal yaklaşımlar görmektedir. Duygusal iletişimsizlikleri bazen kişilerin annesiz, anneden uzakta, olsa dahi yokmuş gibi büyümesine de neden olabilmektedir. Ay burcu hava grubundakiler bu nedenle duygusal bağ kurma konusundan eksiklikler yaşamaktadır. Bu durum da onların duygusal olarak rol yapma gereksinimine yol açabilmektedir. Bu yönlerini geliştirerek Ay burcu özellikle İkizler olanlardan iyi oyuncular da çıkabilmektedir. Hava grubu zeka ve mantalite olarak ön plana çıktığı, daha düşünsel ve fikirsel boyutta olduğu için de duyguları anlamlandıramamakta ve bunları saçma bulmaktadır. Bu nedenle konulara duygusal yaklaşılması gerekenlere dahil mantıkla yaklaşmaya eğilimlidir. Ruhunu öğrenmekle beslemektedir. İletişim kurmak, anlaşmak, sohbet edebilmek, entelektüellik Ay burcu hava grubu olan İkizler ve Kova özellikle bunlar çok önemlidir. Ay Terazi burcu olanlar anneye bağlılık konusunda daha yatkındır. Bunun sebebi ise genellikle annenin mental açıdan yalnızlığını çocukla gidermesinden kaynaklanmaktadır. Anne, çocukla sözlü iletişim kurmuştur ancak sevgiyi derinden verememektedir. Ay Kovalar insanlarla da daha soğuk ve bilge bir iletişim halindeyken, Ay İkizler ortama daha uygun bir ruhsal konuma girerek bilgelik dağıtabilmektedir. Ay Terazi, ilgili bir bilgelik dağıtmaya yatkındır. Ay burcu hava grubu olan insanlar, diğer insanların ihtiyaçlarını genelde bilgi, fikir, düşünce anlamında karşılamaktadır.

Ay burcu Su grubu

Ay burcu su ise Akrep hariç, Balık ve Yengeç olanlar; ebeveynlerinden üstüne fazla düşmeyle karşı karşıya kalmışlardır. Duygusal anlamda ilgi bazen istemeseler de onlara verilmektedir. Bu nedenle de dünyaya karşı tamlık ve güvenli alanda hissetmek için duygusal bağ kurmaya açıktırlar. Ay burcu Akrep kişilerinde durum biraz farklıdır. Ay Akrep burcu kişilerde genelde annesi tarafından doğumu zor gerçekleşen ve bu nedenle annenin çocukla yakından bağ kuramamasına neden olabilmektedir. Anne içindeki çocuğuna karşı olan bu soğukluğu da fazla ilgi göstermeye çalışarak atmaya çalışabilmektedir. Bu nedenle de genelde Ay Akrepler annelerine dahi güvenmemeyi öğrenmişlerdir. Ancak anne, Ay Akrep burcu çocuğunun üstünde tam bir hakimiyet kurmayı sağladıysa da bu sefer Ay Akrep kişisi annesiz ve ondan onaysız hiçbir şey yapamayacaktır. Ay burcu su grubu olan insanlar diğer insanları duygusal anlamda, empati açısından beslemektedir. Bu yakınlık kurabilme ilişkisinden dolayı da insanları kolay biçimde manipüle etme yeteneğine ve hissetme yeteneklerine sahiptirler.

Toprak grubu

Ay burcu topraklardaki kişiler ise evrene, güvende hissetmek için daha maddi şeyler aramaktadırlar. Şöyle ki toprak burçlarının özelliği olarak maddi, elle tutulur, gözle görülür ve sağlam olması önemlidir. Bu kişiler genellikle anne babasından eleştirel olmayı öğrenmişlerdir. Bu tavrı da kendi gerçeklik algısıyla bağdaştırarak çözüm odaklı davranış geliştirmeye çalışmışlardır. Ancak genel anlamda duyguların pek açıklanacak ve çözümlenecek tarafları bulunmamaktadır. Bu nedenle de Ay burcu toprak olan kişiler genelde dışarıdan çok mantıklı davransalar da içeride bir kriz ortamı yer almaktadır. Mantığına uymayan o ağır hisleri çözemedikçe anlamlandıramadıkça kendi içinde kaoslardan kaoslara savrulmaktadır. Ay burcu toprak olan insanlar diğer insanları daha maddi anlamda beslemektedir. Örneğin para vermek, yemek yapmak, elle tutulur işlerle yardım etme girişimine girmektedirler.

Ateş grubu

Ay burcu ateş olanlar ise daha bencil çocukluk ve duygusal kimlik kazanmaya yatkın kişiler olmaktadırlar. Özellikle Ay burcu Koç olan bir kişinin ebeveynleri -diğer konumlarıyla olumlu açılar barındırıyorsa- şımartılmıştır. Ay Koç genellikle ya ilk ve tek çocuktur ya da son çocuktur. İlgi ve şımarıklık onun üzerindedir. Bu nedenle de kendi isteğini yapmayı daha çocukken öğrenmiştir. Özellikle Ay burcu Koç olan erkek çocukları anneleri tarafından hep desteklenmiş ve bolca şımartılmıştır. Yay ve Aslan’da da ateş oldukları için genelde kendi istediklerini yapmayı ve yaptırmayı öğrenmişlerdir. Bu nedenle de ben odaklı bir ruha sahip oldukları için genelde yalnızca kendi istek ve arzularına odaklı olmaya meyillidirler. Ay burcu ateş olan kişiler, diğer insanlara karşı bencil oldukları için genelde kendini besleyecek kişileri beslemeye elverişlidirler. Bununla beraber yardım etmeye karar verdikleri insana motive anlamında büyük katkı sağlamaktadırlar. Ancak yine de eğer Güneş burcu toprak ya da özellikle Yengeç değilse kişiyi kendi haline bırakacaktır.

Gezegenlerle ilişkisi

Bunun yanında Ay burcunun Güneş ile kişinin benliği ile yaptığı açılar son derece önemlidir. Çünkü kişinin yetenekleri ve ihtiyaçları birbiri ile uyuşmadıkça kendi içinde huzuru yakalamakta zorlanacaktır. Bu da onu kendisini dahi anlamakta sıkıntıya sokabilmektedir. Bunun yanında Ay’ın kişisel gezegenlerle zorlu açılar yapması ruhun huzursuz olmasına sebep olmaktadır. Ancak bu durum tam tersi ise örneğin daha çok üçgen ve sekstil açılar yapıyorsa özellikle “Güneş, Merkür, Venüs” o zaman kişinin diğer insanlar tarafından sevilmesi daha kolay olacaktır. Kişi diğer kişilere daha sempatik gelecektir. Ayrıca kendi içinde de daha rahat biçimde huzuru yakalayabilecek ve ona huzur getiren durumları rahatça çözebilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.