Ruhsal Yolculuğun Rehberi Ay Düğümleri

Astroloji, insanın rehberi. Doğum haritası ise pusulasıdır. Kişinin gideceği, gitmesi gereken yolu gösterirken; nasıl davranacağını da söylemektedir. Doğum haritası karma inancı üzerine de kurulmaktadır. Ruhumuzun gezindiğini, yolculuğunu ve amacını tamamlamak için farklı doğum haritaları ile tekrar tekrar doğduğunu göstermektedir. Bunun için de doğum haritası kişiye özeldir. Benliğin temsilcisi Güneş, Ruhun göstergesi Ay olarak temelde görülmektedir. Fakat bu kez hayatınızı neden yaşadığınız Ay düğümlerinizde saklıdır. Güney ve Kuzey olarak iki uçta yer almaktadır. Güney Ay düğümü kişinin ruhunun tamamladığı, öğrendiği, aşina olduğu konuları göstermektedir. Bir önceki yaşantısından bu hayatına getirdiği özellikleri belirtmektedir. Kuzey Ay düğümü ise bu hayatta gitmesi gerekendir. Bilinmeyen, öğrenilecek olan, geliştirilmesi gerekeni gösterir.

Adından da anlaşılacağı üzere “Ay düğümleri” yani ruhla ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Dünya, evren dengeden oluştuğu için de ruhun dengelenmesi gerekmektedir. Ruhun öğrenmesi, alması gereken derslerin olduğunu anlatır. Bunlar kişinin doğum haritasında konumlandığı burca ve diğer gezegenlerle yaptığı açılarla kişiye yol göstermektedir. Ancak burada şöyle bir durum vardır ki eğer Kuzey Ay düğümü ile 5 dereceye kadar kavuşan gezegen varsa kişi diğer insanlar tarafından bu gezegenin özelliklerini göremediğinden yakınabilmektedir. Bunun yanında Kuzey Ay düğümünü olumlu-olumsuz anlamda etkileyebilir. Gezegenin özelliklerine göre Kuzey Ay düğümünü fazla yüzeysel bırakabilir, alması gereken dersleri algılayamamasına neden olabilir.

Kuzey Ay düğümünün kavuşum yaptığı gezegenlerin etkilerini başkalarından görememenin sebebi; kişinin zaten o anlamda fazlasıyla cömert ve zengin olmasıdır. Muhtaç olduğu kudret damarlarındaki kanda mevcuttur. Bu nedenle de dışarıdan görmesi beklenmez. İnsanlar, buna gerek duymayabilir. Kuzey Ay düğümünün yanında Güney Ay düğümünün yaptığı kavuşumlar da kişiye mesajlar vermektedir. Güney Ay düğümüyle kavuşan bir gezegen; kişiye gezegenin özelliklerine dikkat etmesi gerektiğini söylemektedir. Örneğin Güney Ay düğümü ile kavuşan bir Satürn, kişinin çocukken aşağılandığını yahut baskılandığını anlatabilmektedir. Bu durum kişinin baskıya dikkat etmesi gerektiğini söylemektedir. Bu durumu lehine çevirmesi gerektiğini hatırlatmaktadır. Satürn’ün çalışkanlığını azmini alması gerektiğini hatırlatmaktadır. Bu arada Güney Ay düğümünün konfor alanı olmasıyla beraber zorluklar getirdiğini de unutmamak gerekmektedir. Çünkü konfor alanı kişinin gelişmesinin önündeki en büyük engellerden biridir.

Güney Ay düğümünün kişiye saldığı bir korku bu kadar aşina olduğu, bildiği konularda başarıyı elde edemeyeceği korkusudur. Bu da kişiyi kendini kanıtlama uğraşına itmektedir. Bunun yanında ruhun medcezirli yapısı kişiyi Güney Ay düğümü konularında zorlamaktadır. Özellikle de kavuşum yaptığı gezegen varsa bunun temsil ettiği konularda kişiler gel-gitler yaşamaya çok müsaittirler. Kişinin önce bu bildiği konularla başa çıkmayı öğrenmesi gerekmektedir. Ardından ise gitmesi, öğrenmesi gereken yol için çalışmaya başlamalıdır.

Kuzey Ay düğümü, kişinin ruhunun benimsemesi gerektiği karakteristik özellere işaret etmektedir. Doğumundan getirdiği Güney Ay düğümü özelliklerini nötrlemek, daha iyi çalıştırmak, bütünleştirmek için kullanması gerekmektedir.

Bunlara bakarak Kuzey-Güney Ay düğümlerinin burç konumlarına bakmak daha açıklayıcı olacaktır. Bunun yanında Ay düğümlerinin ortaya çıkması, kendini göstermesi de Güneş ve Ay burçları ile de ilişkili olacaktır. Haritanın bir bütün olduğu her zaman akılda tutulmalıdır.

Kuzey Ay düğümü Koç-Güney Ay düğümü Terazi

Kuzey Ay düğümü Koç burcu olan kişi bireysellik temasını öğrenmelidir. Tıpkı bir Koç burcu gibi davranmayı özümsemelidir. Terazi burcundan aşina olduğu bizden önce ben demeyi bilmesi gerekmektedir. Kendisini anlaşabildiği, uyum sağlayabildiği konularda ispatlamaya girişmemelidir. Bunun aksine önce ben sonra biz demelidir. Daha atılgan, lider olmayı özümsemelidir.

Kuzey Ay düğümü Boğa-Güney Ay düğümü Akrep

Akrep özelliklerini özümseyen bir ruh, dönüşüm ve değişimlere alışıktır. Ancak bu hayatında yıkımlardan ziyade olana sahip çıkması ve onu koruması gerekmektedir. Bu koruma işini de Akrep özelliklerinden faydalanarak yapabilmektedir. Ayrıca Boğa burcunun bir özelliği de beslemektir. Sahip olduklarıyla sevdiklerini beslemeyi de öğrenmesi gerekmektedir. Kendine saklamaması önemlidir. Ayrıca sadık olmayı, sabretmeyi, affetmeyi öğrenmelidir.

Kuzey Ay düğümü İkizler-Güney Ay düğümü Yay

Doğuştan Yay özellikleri getiren bu kişiler fanatikleşmeye eğilimlidirler. Bunun yanında derinlikten gelen bir inanç vardır. Kuzey Ay düğümü İkizler olan kişiler bu fanatikleşmeyi ve tamamen derinleşmeyi bırakmalı bunun yerine daha çok diğer görüşlere açık olmalıdır. Faklı bakış açılarını öğrenmeyi, iletişimini güçlendirmeyi geliştirmelidir. Dinlemeyi öğrenmelidir

Kuzey Ay düğümü Yengeç-Güney Ay düğümü Oğlak

Ruhunda Oğlak özellikleri olan bu kişiler; çalışmaya, disipline alışıktır. Yengeç ise daha duygusal ve aile bağları ile ilgilidir. Kuzey Ay düğümü Yengeç olan insanlar duygularına önem vermelidir. Sevdiklerine vakit ayırmayı öğrenmelidir. Oğlak burcu dışarıya yansıtılan burç özellikleri taşımaktadır. Yengeç ise daha içe dönük olması gerekmektedir. Kuzey Ay düğümü Yengeç olan kişiler empati kurmayı öğrenmelidir. Yardım etmeye önem vermelidir. Alçakgönüllü olmayı öğrenmelidir.

Kuzey Ay düğümü Aslan-Güney Ay düğümü Kova

Aslan kalp demektir. Bireysellik, yönetmek ama bunları kalple yapmaktır. Yöneticiler, evreni sever. Aslan da sevgiyle hayatını yönetmeyi öğrenmelidir. Kova burcundan getirdiği akılcı, güruhları yöneten tavrını kalbine çevirmeyi öğrenmelidir. Kuzey Ay düğümü Aslanlar bu hayatlarında kalplerinden geçenleri yaşamalıdır. Akıllarıyla elbette kendilerini korumladırlar ancak kalplerini, içlerinden geçen sesleri dinlemeleri gerekmektedir.

Kuzey Ay düğümü Başak-Güney Ay düğümü Balık

Başak; mantık, detaycılık, düzenlilik ile ilgilidir. Balık ise daha evrenseldir. Güney Ay düğümü Balık olan kişiler, doğuştan empati yeteneklerini, şifacılıklarını getirmişlerdir. Ancak Kuzey Ay düğümü Başak olan kişiler bu hayatlarında daha akıllı, düzenli olmayı öğrenmelidirler. Şifacı yönlerini yardım etmeye çevirmelidirler. Sorun çözme kabiliyetlerini mantıklarıyla geliştirmeyi öğrenmelidirler.

Kuzey Ay düğümü Terazi-Güney Ay düğümü Koç

Terzi; uyum, adalet, birlikteliği düşünmekle ilgilidir. Güney Ay düğümü Koç burcundan ise kişi yönetme gücünü, benliğinin farkındalığını, hareketi getirmektedir. Bu Koç’un özelliklerini Teraziyle uyumlaması gerekmektedir. Bu kişiler bireyselden ziyade daha birliktelikli düşünmeyi, adalete önem vermeyi, tatlı dille iletişim kurmayı öğrenmelidirler.

Kuzey Ay düğümü Akrep-Güney Ay düğümü Boğa

Kuzey Ay düğümü Akrep olan kişiler, benliklerindeki gücü fark etmelidirler. Başlarına gelecek olan yıkımların farkında olup bunları kabullenerek yollarına devam etmeyi öğrenmelidirler. Kendi içlerine çekildikleri kadar yardımı da kabul etmeyi öğrenmeli gerekmektedir. Bir başkasıyla ortaklık etmeyi düşünebilirler. Bunun dışında Boğa burcundan gelen sabit inatçılığı ve mal mülke olan düşkünlüğü de en aza indirgemeleri gerekmektedirler.

Kuzey Ay düğümü Yay-Güney Ay düğümü İkizler

Güney Ay düğümü İkizler olan kişiler, benliklerinde fazla bilgi bulunmaktadır. Kuzey Ay düğümü Yay olan kişiler sezgilerine güvenmeyi öğrenmelidirler. Konularda derinleşmeyi, daha evrensel ve geniş düşünmeyi öğrenmeleri gerekmektedir. İkizlerden gelen kararsızlığı bırakıp kendilerinden emin olmalılardır. Hemen her şey bir an önce olsun, sonuca ulaşsın kafa yapılarından vazgeçmeleri gerekmektedir.

Kuzey Ay düğümü Oğlak-Güney Ay düğümü Yengeç

Oğlak burcu, çalışkan ve azimli yapısıyla Zodyak’ta yerini almaktadır. Doğuştan getirdiği Yengeçlik özelliklerini bırakıp yahut bir miktar da olsa törpüleyip çalışmaya, elle tutulur olana ve dışardan görünene yönelmeleri gerekmektedir. Duygusallıktan ziyade akılları ile hareket etmeyi, aile ve köklere fazla bağlanmadan kendi yollarını çizmeleri gerekmektedir. Çalışmayı benimsemeli ve kendilerini geliştirmeleri gerekir.

Kuzey Ay düğümü Kova-Güney Ay düğümü Aslan

Bu kişiler içlerindeki evrensel sevgiyi ve liderlik özelliklerini kaybetmeden, grup içine karışmayı öğrenmeli ve diğer insanlara akıl-mantık yordamıyla yardım etmelilerdir. Kova’ya giderken kalplerini ve hissettiklerini bırakmamalılar ancak daha çok toplum yararına çalışmaya zaman ayırmaları gerekmektedir. Kalplerinin seslerinden ziyade akıllarıyla meşgul olmalılardır. Geleceği düşünmeli ve onun için bir şey yapmalıdırlar.

Kuzey Ay düğümü Balık-Güney Ay düğümü Başak

Doğuştan akılcı, konulara mantıklı yaklaşan bu kişiler; hayal güçlerine, şifacı yönlerine güvenmelilerdir. Bunun yanında müdahale etmekten ziyade kabullenmeyi öğrenmelidirler. Mantıklarını, hisleri ile değiştirmeye açık olmalılardır. Evrenin içinde kaybolmayı, akışla beraber akmayı öğrenmeleri gerekmektedir. Bunun yanında evrenle beraber kendilerini sevmeyi öğrenmelidirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.