Kalbin Ateşi Vesta Asteroidi Burçlarda

Vesta asteroidi astrolojide yüreği, azmi, içsel enerjiyi, sorumluluklara karşı bakış açımızı, kendimizle olan ilişkimizi, odaklanma potansiyelimizi, kararlılığımızı göstermektedir. Bunun yanında Vesta tanrılar tarihinde, Olimpos’tan kendi isteği ile ayrılan bir tanrıçadır. Ayrıca kendisi Apollon ve Poseidon ile de evlenmeyi reddederek kendi kendine yaşamayı tercih etmiştir. Bu kararlarından dolayı da kendisine büyük saygı duyulmuştur. Vesta evlenmeyi reddettiği için bakire olarak anılmıştır. Ancak burada hiçbir şekilde cinsellik yaşamamak kastedilmemiştir. Sadece biriyle hayat birleştirmemesi kastedilmiştir.

Bakire “evlenmemiş olan” anlamını kastedecek şekilde; Vesta, bakire kalmayı tercih etmiştir. Bakire kelimesi geçtiği için de Başak burcu ile direkt olarak ilişkilendirilmiştir. Adanma, dişil enerjinin içe dönük olmasıyla beraber Akrep burcu ile de ilişkilidir. Bu içe dönük enerji aynı zamanda bütünselliğe de işaret etmektedir.

Bir haritada Vesta ne derece aktif ise kişinin hayatında cinsellik de o denli aktiftir. Ancak burada Ceres yahut Juno gibi eşe bağlanma durumu yoktur. Burada cinsellik odaklı bir arzu ve güdü bulunmaktadır. Bu nedenle de bu kişiler toplumun hoş karşılamadığı evlilik dışı ve hatta toprak burçlarında olmasıyla bu yoldan para kazanma yöntemine başvurabildikleri için de toplum tarafından ayıplanma durumuyla karşı karşıya kalabilmektedir. Bu da Vesta asteroidi aktif olan kişilerde suçluluk duygusunu meydana da getirebilmektedir.

Vesta’nın enerjisi, kendine odaklı olduğu için eşe ihtiyaç duymaz. Hatta Vesta konumu dişil gezegenlerle bağıntılı olan kadınlarda kendi kendine yetme güdüsünden dolayı ilişki yapma gereği duymazlar. Erkekle kuracakları duygusal ilişkiyi gereksiz bulabilirler. Bunun yanında erkekteki Vesta eril konumlar ile bağıntı halinde ise kadınla duygusal ilişki kurmaya kendini kapatmaya yatkındır.

Bunların yanında Vesta asteroidinin burçlardaki anlamaları ise şu şekilde yer almaktadır:

Vesta Koç burcunda

Odaklanma konusunda gayet hızlıdır ancak adanma konusunda gerekli sabrı gösteremeyebilir. Koç, ateş olduğu için gözüne kestirdiği konu hakkında hızlıca eyleme geçebilir. Aynı zamanda içe dönük enerjiyi tasvir ettiği için kendine olan tutkusu da yüksek olabilir.

Boğa burcu

Güvenmeden adım atmama yapısına sahip olan Boğa burcunun kendini adama güdüsü de güvendikten sonra devreye girecektir. Ancak bir kere adadığında sonuna kadar gider. Ayrıca maddiyatla, elle tutulur olanla ilgili olduğu için de para konusunda istikrarlı bir yapı gösterebilir.

İkizler burcu

Aynı anda birden fazla kitap okuyan insanlar vardır ya işte onlar büyük ihtimalle Vesta İkizler konumuna sahip olan kişilerdir. Birçok işi aynı anda yapabilme azmine ve kararlılığına sahiptirler. Hatta bu çokluk odaklanmalarına daha da yardımcı olabilir. Zeka konusunda aktifliği gösterir.

Vesta Yengeç burcunda

Adanması ve bağlanması için duygusallık, içten bir yakınlık hissetmesi gerekmektedir. Adandığı, odaklandığı konularda eksikleri gidermede fazla aktiftir. Bir ebeveyn gibi ilgilenir. Sorumluluk alır.

Aslan burcu

Adandığı ve odaklandığı konuda başarıyı hedefler, liderliği üstlenmeye yatkındır. Liderliğin getirdiği özellikle akıl verme, yolu açma gibi tarafları da mevcuttur. Sorumluluklarını takdir alacağı şekilde yerine getirmeye çalışır.

Başak burcu

Odaklandığı konularda detaylara kadar kendini adar. Sorumlu olduğu konularda adeta hizmet eder gibi çalışır, iyileştirir, çözümler geliştirir. Eleştirel bir şekilde çalışkanlığa yatkındır. Kendiyle ilişkisi de daha çok çalışmaya ve çözüm üretme şeklinde gerçekleşebilir.

Vesta Terazi burcunda

Denge özelliğini derinden hisseden Vesta Teraziler odaklandıkları ve kendilerini adadıkları konularda aşırıya kaçmamaya dikkat ederler. Beraberliklere, uyuma fazlasıyla önem vermektedirler. Sorumluluk aldıkları konulara güzellik verirler. Ancak sorumluluk aldığı konularda bir partnere, ortağa ihtiyaç duyabilir.

Akrep burcu

Görünenin ardındakini görme yeteneğine sahip Akrep burcu Vesta’da konumlandığında bu kişiye adandığı konuda tutkuyu getirir. Odaklandığı konu her ne ise her daim derine inmeyi tercih eder. Sorumluluk aldığı konularda hem görünen hem de görünmeyenle ilgilenir. Yüzeysel değildir. Bütünseldir. Kendini adadığı konularda hiçbir şekilde geri adım atmaz. Tam bir bağlılık göstermeye yatkındır.

Yay burcu

Fanatizm ve aşırılıklarla da bağıntılı olan Yay burcu Vesta konumunda kendisini adandığı konuda fanatikleştirerek gösterir. Adeta kendini adadığı konuda gözünü kapatır. İnancı tamdır. Bunun yanında adandığı, odaklandığı konulara yeni bakış açıları getirmeye de yatkındır. Vesta yay konumu kişilere bilgelik özelliği de katmaktadır.

Vesta Oğlak burcunda

Hırs, inat ve organize olmakla ilgili olan Oğlak burcu Vesta’da ise bu kişiye odaklandığı konuda fazlasıyla azim vermektedir. Gerçekçi yapısıyla sonuna kadar gider, mantığı her zaman ilk sıradadır. Gerçeklikten kopmadan adandığı konuda başarıya odaklanmaktadır. Kazanmayı inat haline getirebilir.

Kova burcu

Özgür, vizyoner bir burç olan Kova’daki Vesta, kendini kısıtlanmadığı takdirde iyi biçimde gösterebilir. Sorumluluk aldığı konularda, takım ruhuyla kendini adaması daha kolaydır. Ancak özgürlüğü çok önemlidir. Sıkılmaması gerekmektedir. Odaklandığı bir konuda liderlik vasfını üstlenmek ister.

Balık burcu

Evrensel bir enerjiye sahip olan Balık burcundaki Vesta ise kişiye fedakar bir adanmaya işaret etmektedir. Ancak Balık burçları su grubundan olduğu ve değişken özelliği gösterdikleri için adandıkları konularda kendini kaybedip bundan kolayca sıkılabilirler. Fakat kendini adandığı zamanlarda odaklandığı konularda kaybettiği için adeta onunla yatıp kalkabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.