Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nda

Video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’nin kurucu üyesi olduğu, tüm Balkan coğrafyasını bir araya getiren GDAÜ’nün 25’inci yaşını kutladı. Bakan Karaismailoğlu, zorlu salgın döneminde bölgesel işbirliğinin önemli olduğunu belirterek, bölgedeki komşuluk ilişkilerini ve işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan GDAÜ’nün Türkiye için daha da önem kazandığını ifade etti. Bakan Karaismailoğlu, GDAÜ Türk Dönem Başkanlığı’nın, önceliklerinin ve faaliyetlerinin ‘bölgesel sahiplenme’ ve ‘kapsayıcılık’ ilkelerinin güçlendirilmesi hedefiyle tasarlandığını açıkladı. Küresel ekonomi için ticaret, enerji, ulaştırma ve dijital alanlarda bağlantısallığın büyük önem arz ettiğini vurgulayarak devam etti: “Belirlenen önceliklerimizin en önemlilerinden biri de bölgesel bağlantısallığın tesis edilmesi ve güçlendirilmesidir. Bu sebeple, dünya genelinde kesintisiz ulaştırma bağlantılarının tesis edilmesine yönelik bölgesel ve uluslararası işbirliği zeminini oluşturan muhtelif girişimler geliştirilmektedir. Bunlar içerisinde, Trans-Avrupa Ulaştırma Ağları, Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaşım Koridoru, Avrupa-Asya Ulaştırma Bağlantıları, Kuşak ve Yol ile Orta Koridor girişimi gibi pek çok koridor ve projeyi saymak mümkündür. Gerek bölge içerisinde gerekse komşu bölgelerle iyi tesis edilmiş, güvenli ve sürdürülebilir bir ulaştırma sisteminin geliştirilmesi, hiç şüphesiz bölge sakinleri olarak küresel pazarlarda rekabet gücümüzün arttırılmasına, ekonomik büyümemize ve yeni iş imkânlarının doğmasına katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda bölge içerisindeki turizm, ticaret gibi sosyoekonomik ve kültürel faaliyetlerin canlandırılmasında da katalizör teşkil edecektir.” 

Bakan Karaismailoğlu, işbirliğinin arttırılmasına yönelik bölge içindeki her türlü girişim ve çabaya azami katkı vermeye hazır olduklarını şu sözlerle dile getirdi: “Bölgede üzerine eğilmemiz gereken konular arasında; bölgesel karşılıklı işletilebilirliğin arttırılması, çok modlu taşımacılığın geliştirilmesi, deniz limanlarının potansiyelinden tam olarak yararlanılması, havayolu taşımacılığında tarifeli seferlerde frekans ve nokta kısıtlamalarının kaldırılması, demir yolu bağlantılarının arttırılması ve ulaştırmada dijital teknolojilerin imkanlarından yararlanılması gibi başlıkları sıralamak mümkündür. Bu kapsamda, GDAÜ şemsiyesi altında bir Ulaştırma Çalışma Grubu kurulmasını önermek istiyoruz. Keza, her bir GDAÜ Dönem Başkanlığı çerçevesinde düzenli olarak Ulaştırma Bakanları Toplantısının gerçekleştirilmesi de temennimiz.” 

Toplantı sonunda Türk Dönem Başkanlığı çerçevesinde bakanlıkça hazırlanan Ortak Bildiri Taslağı da kabul edildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.