Ay Ve Etkileri Kisisel Lunar Okumasi

Dünya’nın en yakınında olan gök cismi Ay hayatınızı hangi yönde etkiliyor?

Ay, hayatımızı, yaşamımızı sürdürdüğümüz alanı, doğal döngüleri ve hayvanları etkisi altına almaktadır. Astroloji hakkında genel olarak konuşursak, Ay’ın etkisi duygularımız, hislerimiz, sezgilerimiz, hayal gücümüz, hayallerimiz ve bilinçaltımız gibi birçok unsur ile ilgilidir.

Ay’ın doğum haritanız üzerindeki anlamı

Ay, bilinen en yang olan Güneş’in tersine yin dişil enerjisini barındırır ve onu temsil eder. Ay, iç dünyamızı dış dünya ile ilişkilendirirken Güneş’ten aldığı enerjiyi yansıtır. Böylece karakterimiz ve kişiliğimizi oluşturan gerçeklik algısı da Ay’ın yönetimine geçer. Ay aynı zamanda 8 farklı aşamadan geçerek 28 günlük döngüyü tamamlar. Böylece doğum haritanızdaki en hızlı gezegen olur. Ay’ın geçirdiği bu 8 evrede Güneş ve Ay arasındaki farklı ilişkiler ortaya çıkar. Bunun sebebi ise her gece Ay’ın farklı miktarlarda ışık yaymasıdır. Astral gökyüzünde bulunan Ay konumu; günlük yaşantınızı, rutinlerinizi, yapılması gerekenleri başarma yeteneğinizi de etkisi altına alır. Aile konularında ise Ay; genellikle konuşan bir kadını veya çocuğu doğurarak dış dünyaya getiren bir anneyi sembolize etmektedir. Gerçek dünya ile dünyanın görünmeyen farklı alemlerindeki etkileşimin tamamlanmasını sağlar. Karmik astrolojide ise aile veya ebeveynlerden geçen enerjiyi temsil etmektedir. Belirli bir toplulukta yaşanan bir durum hakkında konuşurken ise de dini inançlara, insanların psikolojilerine ve çevrelerine karşı olan davranışlarını kapsar.

Ay Ve Evreleri 1
Ay Ve Evreleri

Ay ve Evreleri

Ay’ın var olan 8 evresinin her biri kendine has özellikleri barındırır ve taşır. Ay’ın her bir evresi gezegende bulunan tüm yaşamı farklı şekillerde etkisi altına alır ve her birinin hareketi ise yaklaşık üç buçuk gün boyunca devam eder. Ay ise ileri yönde ve 45 derece şeklinde hareket eder.

Yeni Ay
Yeni Ay Evresi

*Yeni Ay: Dünya’dan baktığınız zaman Güneş ve Ay’ın birleşme görünümü vermesiyle beraber başlangıç yapar. Bu olay olurken de Ay çıplak gözle görülmez. Gökyüzü siyaha boyanır ve Güneş ve Ay arasında bulunan aç dereceyi bulana kadar sürer. Yeni Ay, Koç burcu enerjisini taşımaktadır. Bu enerji oldukça dinamiktir ve yeni başlangıçlar yapmak için de mükemmel bir zamandır. Ancak bu dönemde başlangıç yaptığınız şeylerin sonlarının nasıl olacağı ise öngörülemez. Yeni Ay, doğum ve bahar enerjisini beraberinde getirir. Siz de iyi bir niyetle bir tohum ekmiş oluyorsunuz. Doğum haritasında Yeni Ay’a sahip olan kişiler ise çocuksu bir ruhu barındırırlar ve yönetici olmak isterler. Bu kişiler genelde güdülerine göre hareket etme eğilimindedirler. Neredeyse herşeyi duygusal değerlendirme eğilimindedirler. Bu yüzden de olaylara farklı açıdan bakmayı reddederler. Heveslilerdir ve her zaman yeni proje başlatma eğilimi gösterirler. Ancak başlattıkları işin sonuçlarını almak gibi bir istekleri yoktur. Başlattıkları işleri başkalarına devretme eğiliminde olurlar.

Haritasında Yeni Ay Evresi bulunan bazı ünlü isimler: Richard Brason, Danny De Vito, Galileo Galilei, Pablo Picasso…

Hilal
Hilal Evresi

*Hilal: Güneş ve Ay arasında bulunan açı 45 dereceye geldiğinde Ay; Hilal evresine ulaşmış olur. Bu evre ise Ay 90 dereceye ulaşana kadar sürer. Ay, bu evreye ulaştığında ise herşey daha görünür bir hal almaya başlar. Kendimizin daha fazla farkında olmaya başlarız ve artık çocukluktan çıkmış oluruz. Yeni Ay evresinde ilk adımlarını attığınız girişimler daha görünür bir şekilde değerlendirerek daha da somutlaştırabilirsiniz. Natal haritasında Hilal evresi bulunanlar daha somut bir halde görmek için adımlar atarlar. Başlanmış olan işleri şekillendirmek isterler. Haritasında sürekli bir mücadele arayışları olan kişiler bir yapı oluşturmak isterler. Bu dönem için ise anahtar kelime atılım olarak tanımlanır. Önceki dönemlerde başlatılan herşeyin geliştirilmesi gereken andır.

Haritasında Hilal Evresi bulunan bazı ünlü isimler: Indira Gandhi, Woody Allen, Dalai Lama…

Ilkdordun
İlkdördün Evresi

*İlkdördün: Güneş ve Ay arasında bulunan açı 90 dereceye geldiğinde İlkdördün evresi oluşmaya başlar. Bu evre ise gökyüzünde Ay, yarım daire şeklini aldığında meydana gelir. Ay ve Güneş arasında var olan açı 135 dereceye ulaşana kadar Ay bu evrede sabit kalır. Bu dönem için kriz dönemi tanımı da uygundur. Başlattığınız ve devam ettirdiğiniz her şeyin alevlenmeye başladığı, hareketlendiği bu dönemde sizi motive edecek olan enerjiyi hissedebileceksiniz. Herhangi bir durum veya konuda motivasyon eksikliğiniz varsa eğer bu dönemde sizi harekete geçirecek enerjiyle birleşeceğiniz muhtemeldir. Natal haritasında İlkdördün bulunan kişilerde daha çok birşeyi tamamlama, bitirme dürtüsü ağır basmaktadır. Bu kişiler ise yeterince çaba göstererek olayları sonlandırabilecek enerjiyi içlerinde barındırırlar. Diğer insanlara fikirlerini, düşüncelerini benimsetmek için de her yola başvuracaklardır. Haritasında İlkdördün bulunan kişiler, sürekli kendilerini geliştirme eğiliminde olmakla beraber kolay kolay da tatmin olmazlar. Çalışmaktan da asla yorulmazlar. Kolay Kolay tatmin olmamaları ise onlara çalışma hırsını kazandırır. Kişi bu evrede kendi kendine mücadele verme eğilimindedir. Bu evrede mücadele kendine karşıdır. Çok fazla enerjinin serbest kaldığı bu dönemde, enerjiyi yönetebilmek ve zaman kaybı olmamasını sağlayarak, bilgelikle yol almanız gereklidir.

Haritasında İlkdördün Evresi bulunan bazı ünlü isimler: Marie Curie, Marquis De Sade…

Buyuyenay
Büyüyenay Evresi

*Büyüyenay: Güneş ve Ay arasında bulunan açı 135 dereceye ulaştığında Büyüyenay evresi oluşmaya başlar. Bu evre Dolunay evresine kadar yani Ay ve Güneş arasında 180 derece olana kadar sürer. Büyüyenay evresinde İlkdördün’ün etkisi altında kalarak yaptıklarımızın nedenlerini araştırma eğiliminde oluruz. Harekete geçme nedenlerimizi ortaya çıkarmaya çalışırız. Büyüyenay evresi ile beraber daha da bilinçli hareket ederiz. Herhangi bir şeyi geliştirmek ve araştırmak için uygun bir dönem olmakla beraber herşeyi mükemmelleştirmenin tam da zamanıdır. Natal haritasında Büyüyenay bulunan kişilerde çevrelerine fayda sağlama içgüdüsü bulunmaktadır. Hemen hemen herşeyi mükemmelleştirmelerine karşı olan istekleri onları çok detaycı bir kişi haline getirecektir. Yaptıkları her işte emin adımla ilerlemek isterler. Bu kişilerde genellikle eleştirel ve mükemmeliyetçi karakter yapıları baskın olmaktadır. Bu kişiler genelde belirli bir amaç için çalışmak, gerektiğinde kendini adamak eğiliminde olurlar. Bunu da başarılı olmak için yaparlar.

Haritasında Büyüyenay Evresi bulunan bazı ünlü isimler: Bill Gates, Napoleon Bonaparte, Johannes Kepler…

Dolunay
Dolunay Evresi

*Dolunay: Güneş ve Ay arasında bulunan açı 180 dereceye geldiğinde Dolunay evresi oluşmaya başlar. Bu dönemde Ay, gökyüzünde tam bir daire görüntüsüne sahip olur. Ay ve Güneş arasında bulunan açı 225 dereceyi buluna kadar bu evre sürer. Bu dönemde herşey olgunlaşır ve üst seviyeye ulaşmaya başlar. Ay’ın Güneşten aldığı ışıkları yansıtması gibi biz de hayatımızda olup biteni etrafımıza yansıtmaya başlarız. Dolunay evresinde Dünya’da bulunan sular yükselme eğiliminde olurlar. Suların yükseldiği gibi bizim de duyu ve duygularımız yükselme eğiliminde olurlar. Bu noktaya gelindiğinde ise dengeyi bulmak oldukça zordur. İçsel bir kutuplaşma söz konusu olmaktadır. Kendi dengemizi sağlayamazsak bir o tarafa bir bu tarafa savruluruz. Dolunay evresinde şiddet olayları artış gösterir. Bu durum ise duygularımızdaki dengeyi sağlayamadığımızdan kaynaklanan bir olaydır. Dolunayı daha romantik bir döneme dönüştürmek ise yine kendi elinizde olan bir durumdur. Dolunay ayrıca döllenmeyi de temsil etmektedir. Natal haritasında Dolunay bulunan kişiler olaylara objektif yönden bakma eğilimindedir. Bu yüzden de karşılaştıkları olaylarda adil davranışlar sergilerler. Kişi kendisinden çok karşısındakini düşünme eğiliminde olurlar ve fikirlerini karşısındaki ile paylaşma, karşısındakilerin fikirlerine veya düşüncelerine onay almak isteme eğiliminde olurlar. Onaylanma duygusu bu kişilerde birçok şeyden baskın gelmektedir. Karşı taraftakine fazlaca önem verdikleri için kolayca bu kişilerin etkisi altında kalabilirler.

Haritasında Dolunay Evresi bulunan bazı ünlü isimler: Kraliçe 1. Elizabet, Sri Sathya Sai Baba…

Kuculenay
Küçülenay Evresi

*Küçülenay: Güneş ve Ay arasında bulunan açı 225 dereceyi bulduğu zaman artık Ay küçülme eğiliminde olmaya başlar. Küçülenay evresi Güneş ve Ay arasında bulunan açı 270 dereceye ulaşana kadar kendisini göstermektedir. Bu evrede topladığımız bilgi ve tecrübeleri etrafımızdaki kişilerle paylaşma eğiliminde oluruz. Eğitim, öğretim ve bilgi aktarımı için mükemmel bir dönemdir. Natal haritasında Küçülenay bulunan kişilerde toplumsal alanda daha fazla ilgilenme isteği bulunur. Fikir ve düşüncelerini yaymak, öğretmek ve diğerleri ile paylaşmak isterler. Fikirlerinin yayılması bu kişiler için oldukça önemlidir. Fikirlerini başkalarının hayata geçirdiğini görmek onları tatmin edecektir. Bu kişiler sosyal ortamlara daha da açık karaktere sahiptirler.

Haritasında Küçülenay Evresi bulunan bazı ünlü isimler: Prenses Diana, Adolf Hitler…

Sondordun
Sondördün Evresi

*Sondördün: Güneş ve Ay arasında bulunan açı 270 dereceye ulaştığında Sondördün evresi başlamış olur. Ay gökyüzünde yeniden yarım daire şeklinde gözlemlenir. Ancak bu sefer yarım daire şeklini bir döngüyü sonlardırmak için almaktadır. Sondördün evresi Güneş ve Ay arasında bulunan açı 315 dereceye çıkana kadar sürer. Bu evrede yeniden gergin bir enerji bizi etkisi altına alır. İlkdördün evresinin aksine bu evredeki davranışlarımız toplumdan değer görme ve yaptıklarımızı topluma gösterme eğiliminde olmaktadır. Bu dönemde girişimci ve hırslı bir karaktere bürünürüz. Başarılarımızı topluma gösterme ve taktir görme eğiliminde oluruz. Yapılan girişimlerin sonuçları Sondördün evresinde ortaya çıkmaktadır. Haritasında Sondördün bulunan kişilerde, katı, kural koyucu ve hırslı karakter gözlemlenir. Fikirlerinin toplum içinde kabul edilmesi bu kişiler için oldukça önemlidir. Hatta bunu gerçekleştirmek için baskı kurma eğilimi bile gösterebilirler.

Haritasında Sondördün Evresi bulunan bazı ünlü isimler: Margaret Thatcher, Leonardo Da Vinci, Victor Hugo…

Balsamik
Balsamik Evresi

*Balsamik: Güneş ve Ay arasında bulunan açı 315 dereceyi gördüğünde Balsamik evresi başlamış olur. Ay, gökyüzünde küçülme eğilimi gösterir ve bir sonraki Yeni Ay evresine kadar bu küçülme sürer. Bu evre bitişin olduğu dönemdir. Bu evreye gelindiğinde artık devam etmemiz mümkün değildir. Balsamik evresinde yaşanan olayların bizim seçimimiz olmaması ile beraber herşey kontrolümüz dışında gelişim göstermektedir. Bu evre aynı zamanda karma ile ilgili olduğundan dolayı elimiz kolumuz bağlanmış gibi hissederiz. Bu evre geçmişi ardınızda bırakmanız ve Yeni Ay ile beraber gelecek olan başlangıçlar için kendinizi hazır hissetmeniz için mükemmel bir dönemdir. Bu dönemde başlangıcı yapılan işlerin sonucunu alamazsınız. Balsamik evresi bırakılmak istenenlerin tam da bırakılabileceği bir zamandır. Natal haritasında Balsamik bulunan kişiler genellikle hayata belirli ve kendilerinden daha büyük olan bir amaç için adım atarlar. Kişi daha çok fedakar olma eğilimindedir. Bu kişiler kendilerinden vazgeçerek ya da kendilerini kurban ederek daha farklı bir bilince ulaşma eğiliminde olurlar.

Haritasında Balsamik Evresi bulunan bazı ünlü isimler: Mircea Eliade, Frida Kahlo…

Ay ve evrelerinin olumlu etkilerinden bazıları: Kendinize güven verir, iyi bir ruh hali verir ve sizi daha sezgisel ve içgüdüsel kılar.

Bu sebepten dolayı Ay, hayatımızı etkileyen ve aynı zamanda kişiliğimizin temelini oluşturan temel enerjilerden birisi olarak tanımlanmaktadır. .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.