Astrolojik Haritalarda Evlerin Anlamları

Astroloji, doğum anınızı ve yerinizi baz alarak size özel bir yol haritası çizer. Bu yol haritasında size dair her şey bulunmaktadır. Önemli olan onu okumaktır. Astrologlar ve bu işte kendini geliştirmiş insanların ise öyle hisleri kuvvetli vs. değildir. Bu insanlar sadece verilerin geldikleri anlamları ve bunları nasıl yorumlamaları gerektiklerini bilmektedirler. Bu nedenle astroloji his değil, bilgi birikimi işidir. Bu konuda da astroloji fal olmaktan çıkmaktadır. Bir doğum haritasına baktığınızda keza birçok açı, konum görülmektedir. Astrologlar da bu konumları yorumlamaktadır. Astroloji, gökyüzünü yeryüzüne entegre edebilmektir. İşte bu entegre etme işinde doğum haritalarını yorumlamak konusunda bir gezegenin açıları ve düştüğü ev önemlidir. Özellikle de açısız konumlarda yorum yaparken evler baz alınmaktadır. Bu nedenle astrolojide evler önem arz etmektedir.

Astrolojide 12 ev bulunmaktadır. Bu 12 evin kendine has anlamları ve burçları vardır. Her burcun kendi evi bulunmaktadır. Astrolojik sıralamayı takip etmektedir.

1. Ev (Koç burcunun doğal evi) anlamları

ASC, Yükselen dediğimiz konumu göstermektedir. Bu ev, kişinin dışarıya yansıttığı kişiliğidir. Bir bakıma toplum içinde taktığı maskesi gibidir. Diğer insanlara karakterini yükselen burcuna göre yansıtmaktadır. Ancak bazen yükselen derecesi bir burcun son derecesi de olabilmektedir. Burada yükselen o son derecedeki burçtur. Kişinin dünyayı algılaması ve buna göre inşa ettiği kişilik yükselenin kestiği burçtur. Fakat günlük yaşamında birinci evini dolduran burç özellikleri de gösterebilmektedir. Birinci ev etki-tepki evidir. Dışarıya karşı verdiğimiz tepkiler hakkında bilgiler sunmaktadır. Bunun yanında da fiziksel görünüm hakkında da büyük ipuçları vermektedir.

2. Ev (Boğa burcunun doğal evi) özellikler

Bu evi kesen çizgi, paraya ve maddiyata karşı bakış açımızı göstermektedir. Bunun yanında emek vererek kazanılan parayı temsil etmektedir. Nereden para gelebileceğini, hangi konularda para kazanabileceğini bildirmektedir. Bunun yanında nerelere para harcanacağı da gözükmektedir. Ayrıca paraya bakış açısını da göstermektedir. İkinci ev, kendini maddi anlamda güvende hissetmenin para yoluyla ve bu yola nasıl bakıldığına vurgu yapmaktadır. Maddi, elle tutulur, geleceğe dönebilecek işler ikinci ev konularıdır. Bu nedenle ikinci ev, kişinin kendini nasıl güvenceye alacağını da göstermektedir.

3. Ev (İkizler burcunun doğal evi) özellikleri

3. evin kestiği burçtan itibaren hangi burçtaysa kişinin zekası ve iletişim becerisini göstermektedir. Kişinin ne hızda yeni bilgiyi edinebildiği, bunu nasıl özümseyebildiğini gösteren evdir. İletişim kurarken takındığı tavrı da gösterebilmektedir. Hem yazılı hem de sözlü iletişime işaret etmektedir. Bunun yanında kardeşler, kuzenler, yakın akrabalar, yakın arkadaşları da temsil etmektedir.

4. Ev (Yengeç burcunun doğal evi) anlamları

Haritanın en dip noktası olmasıyla beraber, kişinin köklerini ve bu köklerle nasıl bir bağ kurduğunu göstermektedir. Dördüncü ev çizgisi hangi burcu kesiyorsa kişinin ebeveynlerine karşı tutumunu, evdeki tavrını, yalnız kaldığındaki hareketlerini de göstermektedir. Bununla beraber hayatın son dönemlerini, ölüme yakın zaman dilimini göstermektedir. Şahsi fikrim olarak kişinin öldüğünü hayal ederkenki unsurlar da birebir dördüncü evin burcu ve varsa bu evdeki gezegenlerdir. Örnek vermek gerekirse dördüncü evim Koç burcu, burada retro bir Jüpiter’im var ve kendi ölümümü hep bir patlamada çocukları kurtarırken hayal ederim. Koç burcunun liderliği ve yönetici gezegeni olan Mars’tan gelen ateş, patlama özelliği ve Jüpiter’in yardımseverliği birleşmiştir. Bunun yanında duygusal kimliği de yansıtmaktadır.

5. Ev (Aslan burcunun doğal evi) özellikleri

Bu ev aşk, sanat, flört, yetenekler evidir. Bir haritada; beşinci evi kesen burç ve bu evde konumlanan gezegenler, kişinin neye yeteneği olduğunu, bu yetenekleri nasıl gösterebileceği, eğlence anlayışını, flört edişini, aşktan ne beklediğini ve aşk için neler verdiğini göstermektedir. Bunun yanında sahip olunabilecek potansiyel ilk çocuğu göstermektedir. Bunun yanında kişinin çocuğu ile arasındaki iletişimi de göstermektedir. Ayrıca kişinin irade gücünü de temsil etmektedir. Kısa süreli, imza atılmamış, resmiyete dökülmemiş duygusal ilişkileri bu ev göstermektdir.

6. Ev (Başak burcunun doğal evi) anlamları

Astrolojide köle burcu olarak geçen Başak burcunun doğal evinde kişi için günlük rutin işler görülmektedir. Hizmet edilen konular, hizmet ederkenki kişinin ruh hali, faydalı olmaya yaklaşımı, faydalı olunabilecek konuları göstermektedir. Ayrıca sağlık, titiz olunan konular, düzene karşı bakış açısı, kişisel gelişim gibi konuları da temsil etmektedir. Başak burcu, obsesif olmaya meyilli bir burç olduğu için özellikle altıncı evde yoğunluk bulunuyorsa bir haritada bu kişinin zihninin sürekli çalıştığını ve bu çalışmanın eleştirel gerçekleştiğini göstermektedir. Bir haritada altıncı ev ne kadar dolu ise kişi o kadar OKB’ye yakın diyebiliriz. Bunun yanında iş hayatında nasıl bir işçi -köle- olduğunu göstermektedir. Kişi patron ise çalışanlarını göstermektedir. Kişinin hizmet etmekten hoşlandığı konuları ve kişileri göstermektedir. Örneğin altıncı evimde İkizler burcunda Ay var, hizmet alanım yazınsal anlamda bilgi paylaşmak (editörlük); bunun yanında patronum, hizmet ettiğim kişi, kadın -dişil enerji, Ay- sevgilime, erkek arkadaşıma hizmet etmek, onun için en ufak bir şey yapmaktan büyük zevk alırım bu da Ay’ın ruhsal ve duygusal anlamda ihtiyaçlarını giderme konusuna vurgu yapmaktadır.

7. Ev (Terazi burcunun doğal evi) özellikleri

Bu ev, dışarıya karşı geliştirilen kişiliğin tam karşısında yer almaktadır. Buradan da anlaşılır ki eksik kalınan, tamamlanması gereken özellikleri göstermektedir. Bununla beraber de kişinin evleneceği, yöneleceği karakter özelliklerini göstermektedir. 7. evin kestiği burç, kişinin ihtiyaç duyduğu kişiyi göstermektedir. Bunun yanında örneğin yedinci ev çizgisi bir burcun son derecelerine gelip devamında diğer burca geçiyor ise; büyük kısmını çizginin kestiği burç değil de bir sonraki burç dolduruyor ise, bu kişinin çizginin kestiği kişilere çekileceği ancak daha sonrasında da evleneceği kişinin evin çoğunluğunu dolduran burç özelliğinde olduğunu söylemektedir. Örnek olarak; DC dediğimiz 7. ev çizgimi İkizler kesip büyük bir çoğunluğunu Yengeç burcu doldurmaktadır. Buradan da çıkmaktadır ki ben, entelektüel birikimi yüksek, iletişimi kuvvetli kişilere çekilsem ve bu kişiye ihtiyaç duysam da sonuç olarak evleneceğim kişi daha geleneksel, sessiz, içe dönük, sahiplenici özellikler gösterebilme potansiyeline sahiptir. Hatta yedinci evimin çizgisi değişken burç olan İkizlerden geçtiği için çift evliliğe de işaret etmektedir. Elbette bu tek veriden çıkarılabilecek bir durum değildir. Eğer yedinci ev dolu ise, yani birden fazla gezegen varsa da fazla evlilik yapabileceğine işaret etmektedir. Fakat, yedinci ev alabildiğine evlilik evi değildir. İmzalı tüm ortaklılıklara işaret etmektedir. Bu da demek olur ki kişinin ortakları da birden fazla olabilmektedir. Ortaklar gibi açık düşmanları da göstermektedir.

8. Ev (Akrep burcunun doğal evi) anlamları

Ölüm, cinsellik, gizli, su altında kalan tüm konulara işaret etmektedir. Aynı zamanda ikinci evin tam karşısında yer aldığı için de efor sarf etmeden kazanılan parayı göstermektedir. Eşten gelen para, miras gibi kazançlar bu evin konusudur. Hayatta nereden darbe alıp tekrardan hayatımızı nasıl inşa edeceğimizi göstermektedir. Bununla beraber sekse bakış açımızı, nasıl yaşadığımızı belirtmektedir. Kişinin gizli aurasını da temsil etmektedir, ne denli çekici olduğu sekizinci evden de anlaşılabilmektedir. Bunun yanı sıra gizli ilimlere, astroloji, ruhsal yolculuklara olan ilgiyi merakı da bu ev göstermektedir. Aynı zamanda bu ev ameliyatları, hastalıkları da haber vermektedir.

9. Ev (Yay burcunun doğal evi) özellikleri

Bu ev; manevi inançlar, derinleşilen konular, felsefi konulara bakış açısını göstermektedir. Bununla beraber yurt dışı kapısıdır. Kişinin yurt dışı, yabancı kişilerle tanışma şansını da göstermektedir. Doğulan yerden çok uzakları tanımlamaktadır. Bununla beraber bu evin konuları arasında astroloji, medya, hukuk, kanunlar yer almaktadır. Ayrıca 9. ev özgürlük evidir. Kişinin bağımsızlığına olan düşkünlüğünü belirtmektedir. Din adamları, felsefeciler bu ev ile bağlantılıdır. İkinci çocuğun göstergesi de bu evdir. Ayrıca genelde ikinci evlenilecek kişinin burcunun da dokuzuncu evi kesen burcun karakter özelliklerini gösterdiği öne sürülmektedir.

10. Ev (Oğlak burcunun doğal evi) özellikleri

Haritanın en üst noktası olan MC çizgisi ile başlayan onuncu ev, kişinin kariyer alanındaki tutumunu göstermektedir. Toplumda nasıl öne çıkacağını göstermektedir. Şöhret pırıltısı varsa bu evde vurgu veya bir işaret aranmaktadır. Kişinin başarılı olacağı meslek alanlarını da temsil etmektedir. Kariyer hayatında yükselme potansiyelini göstermektedir. Bununla beraber de Oğlak burcunun doğal evi olduğu içinin kişinin hırslarını, hedefe odaklandığında nasıl başarılı olacağını, potansiyelini göstermektedir.

11. Ev (Kova burcunun doğal evi) anlamları

Vizyon ve geniş çaplı hayallerin evi olan bu evde kişinin çevresi de görülmektedir. İnsanlığa nasıl yararlı olacağı, bunu isteyip istemediği, hangi konularda arkadaşlarına yardım edebileceğini, ani kazançları da temsil etmektedir. Klasik astrolojide şans evinin göstergesi olarak geçmektedir. Hayallerin gerçekleşme potansiyelini de buradaki burcun yöneticisinden, burada bulunan gezegenin kendi burcunun konumundan yapılan yorumlardan bulmak muhtemeldir.

12. Ev (Balık burcunun doğal evi) anlamları

Evrensel enerjinin, bilincinde olunmayan frekansın, bilinçaltının temsili olan Balık burcunun doğal evi olan burası; kişinin ruhunu göstermektedir. Aslına bakılırsa bu ev bilincin altı kadar üstü olarak da tanımlanabilmektedir. Bu nedenle de kişinin hayal gücünün genişliği, yaratıcılığı, evrenle arasındaki fark etmeden kurduğu ilişkisini göstermektedir. Bu evde var olan gezegenler; kişi için ne kadar zorlayıcı olsa da o derece geliştirici de olacaktır. Özellikle 12. evdeki Güneş ya da Ay; kişinin kimliği ve ruhunu arama çabasını, ararken de evrenle karışmasına sebep olabilmektedir. Bunun yanında 12. ev kayıpları göstermektedir. Hapishaneyi, hapsolmayı, yokluğu, bastırılan duyguları, yok sayılanları, fedakarlıkları, gizli kalanları temsil etmektedir. Psişik güçleri, rüyaları, evrenle iletişimi de tanımlamaktadır. 12. ev gizli düşmanları, fark etmeden başa gelebilecek kazaları göstermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.