Astrolojide Temel Açıların Anlamları

“Doğum haritaları bir bütündür.” denmesinin altında yatan en büyük etmen açı konusudur. Çünkü gezegenlerin, yıldızların birbirleri ile yaptıkları bu açılar anlamları değiştirebilme özelliğine sahiptir. Açıların türüne göre etkiler ya olumlu ya da olumsuz anlamda kendilerini gerçek hayatta gösterirler. Özellikle de büyük açılar, harita ve kişi üzerinde büyük etkilere sahiptir. Bu nedenle de eldeki haritayı doğruca yorumlayabilmek için başlıca temel açıların anlamlarını bilmek gerekmektedir. Çünkü yalnızca gezegen konumlarına bakmak yetersiz kalacaktır. Örneğin Jüpiter-Venüs karşıtlığı varsa bu haritaya sahip kişi konumları ne kadar iyi olursa olsun; sevdiğini göstermede abartılı tavırlar göstermeye eğilimli, aldığı ilgiden tatminsizlik gibi durumlar yaşayabilmektedir. Bu nedenle de yorum yaparken açıların ışığında sonuca varmak gereklidir. Büyük, temel, önem arz eden açılar ise kavuşum, altmışlık, kare, üçgen, karşıt olarak yer almaktadır. Bunlara ve etkilerine tek tek bakalım:

Kavuşum açısı

İki gezegen, yıldızın birbirleri ile genelde etkisini tam görmek için 0-5 dereceye kadar yakın konumlanmasına denmektedir. Ancak bazı astrolog ve bu konu ile ilgilenen kişiler özellikle Güneş ve Ay’ın açılarını 15 dereceye kadar almaktadır. Bu bana göre fazla bir aralık olduğu için 5 dereceye kadar olması özelliklerini en etkin biçimde göstereceğini söyleyebilirim. Bunun yanında bir de yıldızlar meselesi var; örneğin Vesta, Aldebaran vb. ve asteroidler ki bunlarda da maksimum 3 dereceye kadar alınıyor. Hatta bazı sabit yıldız ve asteroidlerde 0-1 derece kavuşumlara önem veriliyor.

Kavuşum açısının özellikleri

Gezegenlerin temel konularını bir araya getirerek etkisini gösterir. Örneğin Neptün-Venüs kavuşumlu biri; sanatkar, hayalperest, masallardaki aşkı arayan biri olma özellikleri gösterebilir, tabii bu açı Satürn veya Mars gibi bir gezegenden karşıt, kare açı almadıysa. Bütün açılar dikkate alınmalıdır. Bir araya getirmesinin yanında gezegenler birbirlerine temsil ettikleri konularda yardımcı olur. Örneğin Venüs-Neptün kavuşumlu biri sanat yeteneğini Neptün’ün etkisiyle daha da geliştirebilir. Bunun yanında kavuşum enerjisi, enerji vermektedir. Gezegenler birbirlerinin enerjilerini açığa çıkartırlar. Ancak bazen de bu kavuşumlardan bir gezegen diğerini gölgeleyebilir. Örneğin Mars-Neptün kavuşumlu biri olarak -ki Marsım 28 derece Oğlak yücelimde- Neptün’ün Ay’dan aldığı üçgen açıyla Marsımın önüne geçerek Mars’ın konularını, gücünün önüne geçebiliyor. Fakat güçlü Mars, istediği zaman devreye girebiliyor. Mars-Neptün kavuşumu beni idealist bir savaşçı, savunmacı yapıyor. Bunun yanında çalışma azmini son ana kadar da erteleme gibi bir özellik verebiliyor. Kavuşum açısının bu nedenle hangi gezegen ve burçlar arasında gerçekleştiği de önemlidir. Ancak genel olarak toparlayacak olursak; birleştirir, birbirlerinin enerjisini açığa çıkarmakta yardımcı olur, bazen birisi daha baskın biçimde kendini gösterir.

Altmışlık açı

Her burç 30 derecedir. Buna göre örneğin 1 derece Güneş Yay burcu, 1 derece Ay Kova burcu ile altmışlık açı yapmaktadır. Altmışlık açılarda burç dereceleri önemlidir. Özelliklerini göstermesi için tam altmışlık yapması baz alınır. Altmışlık yapan burçlar kendi aralarında uyumludurlar. Burçlar temel elemente ayrılmaktadır. Ateş (Koç, Aslan, Yay), Toprak (Boğa, Başak, Oğlak), Hava (İkizler, Terazi, Kova), Su (Yengeç, Akrep, Balık). Hava ve Ateş grupları eril enerji taşırken; toprak ve su dişil enerji taşımaktadır. Bu nedenle birbirlerini anlamakta zorluk çekmez; aksine rahatça anlaşabilmektedir. Altmışlık açısı da buna paralel olarak açıyı gerçekleştiren gezegenler arasında birbirlerini anlama, iletişim kurabilme özelliği vermektedir. Örneğin yukarıda Yay ve Kova’yı Güneş ve Ay’da altmışlık açısıyla yaptığını örnekledik. Buna göre kişinin benliği ve ruhu; ihtiyaçları ve yetenekleri birbirlerini anlar ve uyum gösterirler. Kişinin benliği ve ruhu birbiri ile arkadaşlık kurabilir. Anlayabilir. İşleri kolaylaştırır. Konumlar birbirlerine şans getirir.

Kare açıların özellikleri

Element olarak birbiri ile uyumsuz olan burçlar birbirleri ile kare açı yapar. Kare açı 90 derecedir. Buna göre de bu açıyı yapan gezegenler, konumlar birbirini anlamaz ve hatta görmez. Birbirlerinin enerjilerini engeller, kısıtlar. Örneğin Merkür ve Ay açısında kare açı var diyelim. Buna göre kişinin ihtiyaçları ile mantığı birbirini görmeyecektir. Bununla beraber de içeride mutsuzluk, huzursuzluk hakim olacaktır. Kare açılar zorlayıcıdır. Ancak kişiler zorlanmadan, güçlük çekmeden olgunlaşmazlar. Ne denli zorlukları haber etse de kare açısı olan kişiler dersleri alabilir, dengeyi sağlayabilirse çok iyi yerlere gelme potansiyeline de sahiptir. Tabii akıl sağlığını kaybetmemek gerekir. Bu nedenle iyi bir farkındalıkla olaylara haritanın bilincinde olarak yaklaşmak gerekmektedir. Kare açının zorlayıcı ve engelleyici açılarının yanında baskılaması, zayıflatması, yaralaması ve kabul etmemesi, inkar da bulunmaktadır. İçsel özelliklerin yanında dışsal etkileri de kazalara açık hale getirmesidir. Özellikle Plüton, Mars ve Uranüs arasında kare açısı var ise yahut Chiron ve Uranüs kare açı yapıyor ise kişiler alabilecekleri yaralara dikkat etmelidir.

Üçgen açı

Üçgen açılar aynı elementler arasında gerçekleşmektedir. Buna göre de arasında üçgen açı olan gezegenler birbirlerinin tabiatlarından oldukları için de gelişmelerine, kendilerini göstermelerine yardımcı olacaktır. Üçgen açılar; besler, büyütür, gezegenlerin özelliklerini göstermekte, geliştirmekte etkin rol oynar. Kişiye gezegenlerin konularında rahatça başarı getirecektir. Üçgen açı yapan gezegenler birbirlerine destek olur. Örneğin Ay-Venüs üçgen konumuna sahip bir kişi tatlı dilli, flörtöz, şeytan tüylü olma özelliği taşıyabilmektedir. Ancak bu kadar rahat ilerlemesi kişiye biraz tembellik de verebilmektedir. Bunun dışında kışa keyfine düşkün olma özelliği de göstereceğinden kilo almaya da yatkınlık gösterebilir. Ayrıca haritada büyük üçgen bulunmaktaysa; bu elementin özelliklerine göre kişide baskın karakter ve yetenek de verebilmektedir. Örneğin büyük hava üçgenine sahip olan bir kişi, düşünsel ve akılcıdır; ateş ise harekete geçen, tutkulu biridir. Su grubu ise manipülatif aynı zamanda empati yeteneği kuvvetlidir. Toprak ise; garantici, güvenilir bir imaj çizebilmektedir.

Karşıt açıların anlamları

Zıt burçlar arasında gerçekleşen bu açı, kişiyi bulunduğu gezegenlerin konularında zorlamaya yatkındır. Gezegenler birbirlerinin özelliklerini kabullenmekte zorlanabilir, doğru bulmayabilir ve böylece de kişiyi kendi içinde ikilemler içinde bırakabilir. Karşıt açılar, kare açılar kadar zor olmasa da zordur. Çünkü tam zıddını savunmakta; o özellikleri göstermektedir. Ancak bu durum kişinin empati yeteneğini de geliştirmeye yaramaktadır. Çünkü kişi kendi içinde iki ucu da deneyimlemektedir. Böylece savaşırken yüzleşir. Karşıt açıya sahip kişiler kendilerini anlamakta zorlanabilmektedir. Fakat bununla beraber de bu yönlerini iyileştirerek orta noktayı da bulmaya yatkındırlar. Örneğin Venüs ve Satürn karşıtlığı var diyelim; bu kişide en genel anlamı ile ilgi gösterişi, zevk aldığı alanlar ve sorumluluk duygusu çatışıyor demektir. Hatta bu kişi zevki için ayırdığı zamandan dahi vicdan azabı çekiyor olabilmektedir. Burada kişinin fark etmesi ve harekete geçmesi önemlidir.

Temel açılar yukarıdaki gibi etkilere sahiptir. Böylece gezegenlerin birbiri ile iletişimi saptanarak kişinin tutumları, şansları, zararları, zorlandıkları görülür. Buna göre de kişiye alınması, öğrenmesi gereken dersler, dikkat edilmesi konular iletilmektedir. Doğum haritası yorumlamak için en azından temel açıların ne anlama geldiğini bilmek gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.